MALMEFJORDEN SKYTTERLAG

Ny side opprettet Januar 2009

Arnfinn Malmedal Kl. 5
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 236
04.01.2009 15m Rakvg 234 Nr. 3 i kl 3/5 46-45-47-46-50
24.01.2009 15m SM Molde 226 43-47-46-90
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 234 4* Nr. 2 i kl 5 49-45-47-46-47
29.03.2009 Felt SM Rakvg 24/14 6/3-2/0-5/3-6/4-5/4
25.04.2009 Bane Malmefjorden 236 334
09.05.2009 Bane USK Malmefjorden 238 334 Nr. 2 i kl. 3/5 50-44-48-96-96
29.05.2009 Bane Reinsfjell 238 337 50-42-49-97-99
12.06.2009 Bane, LDKS Malmefjorden 231
12.06.2009 Felthurtig Malmefjorden 15,6
12.06.2009 Stang Malmefjorden 17 9+8
16.07.2009 Bane Kleive 331
16.07.2009 Bane Nesjestranda og Skaala 327
16.07.2009 Bane Elnesvgen 340
25.07.2009 Bane Bverdalen 229 327 49-44-44-92-98
25.07.2009 Bane Surnadal 233 330 49-39-48-97-97
01.11.2009 15m Molde 223 44-40-46-93
30.11.2009 15m Skaala 228 2* 44-45-47-92
10.12.2009 15m Rakvg 233 4* 48-48-45-92
28.12.2009 15m Vestnes 236 3* 46-47-49-94
Malin Solheim Hstmark Kl. 4
18.06.2009 Bane, Malmefjrden Dugleiksmerke 235
21.06.2009 Bane Hov 224 319 49-42-48-85-95
21.06.2009 Bane Sunndal 225 323 50-36-47-92-98
11.07.2009 Felt Budal
11.07.2009 Bane Budal
18.07.2009 Bane Kleive 238 338
18.07.2009 Bane Elnesvgen 233 332
22.11.2009 15m Eide 221 3* 47-36-47-91
30.11.2009 15m Skaala 220 1* 46-40-47-87
28.12.2009 15m Vestnes 234 6* 49-45-44-96
Idar Moen Kl. 3
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 225 5* Nr. 2 i kl.3
16.01.2009 50m serieskyting Rauma 218 4* Nr. 3 i kl.3
24.01.2009 15m SM Molde 227 47-42-46-92
30.01.2009 50m serieskyting Rauma 217 3* Nr. 2 i kl.3
31.01.2009 15m FM Surnadal 228 48-42-48-90
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 234 4* Nr. 1 i kl.3 48-45-47-46-48
08.02.2009 15m Engesetdal/Skodje 221 3* 47-39-47-88
08.02.2009 15m rskog 221 46-41-46-88
13.02.2009 50m serieskyting Rauma
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 234 4* Nr. 2 i kl.3 48-42-48-48-48
22.02.2008 Felt RK1 Rakvg 30/19 Nr. 1 i kl.3 6/3-6/4-6/3-6/2-6/3
22.02.2008 Felthurtig Rakvg 16 9+7 Nr. 2 i kl 2/5
01.03.2008 Felt RK2 Kleive 28/16 Nr. 3 i kl.3 6/5-4/2-6/4-6/3-6/2
01.03.2009 Felt Batnfjord 37/14 Nr. 3 i kl.3 6/3-6/2-5/3-5/4-5/0-6/1-4/1
15.03.2009 Felt RK3 Rauma 23.aug 4/2-6/5-3/0-4/1-6/0
22.03.2009 Felt RK5 Aureosen 27.des Nr. 1 i kl.3 6/2-4/1-5/1-6/4-6/4
28.03.2009 Felt utensundske Aureosen 29.des 38/5 Nr. 1 i kl.3 6/4-6/3-6/3-5/0-6/2
29.03.2009 Felt SM Rakvg 19.sep 5/4-4/0-5/3-1/0-4/2
24.04.2009 Bane Rakvg 215 309 47-43-46-79-94
25.04.2009 Bane Malmefjorden 218 313
09.05.2009 Bane USK Malmefjorden 222 321 Nr. 3 i kl 3/5 49-34-48-91-99
12.06.2009 Bane LDKS Malmefjorden 227
12.06.2009 Felthurtig Malmefjorden 9,92(kval) 20,30(finale) Nr. 2 i kl 2/5
12.06.2009 Stang Malmefjorden 17 10+7 Nr. 3 i kl.3
12.06.2009 Bane. Lagskyting LDKS Malmefjorden 93
18.06.2009 Bane, Dugleiksmerke Malmefjorden 237
21.06.2009 Bane Hov 223 321 49-38-47-89-98
11.07.2009 Felt, MNM Budal
11.07.2009 Bane, MNM Budal
16.07.2009 Bane Nesjestranda Skaala 329
16.07.2009 Bane Elnesvgen 330
Sindre Malmedal Junior
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 244 Nr. 1 i JR 50-44-50-100
04.01.2009 15m Rakvg 242 Nr. 2 i JR 50-47-50-95
24.01.2009 15m SM Molde 244 Nr. 2 i JR 49-50-49-46
31.01.2009 15m FM Surnadal 245 Nr. 2 i JR 50-47-49-99
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 245 7* Nr. 2 i JR 48-49-50-48-50
28.03.2009 Felt utensundske Aureosen 29/19 Nr. 2 i JR 6/5-5/1-6/4-6/5-6/4
29.03.2009 Felt SM Rakvg 29/17 39/7 Nr. 3 i JR 6/5-5/4-6/5-6/2-6/1-4/2-6/5
26.04.2009 Bane Aureosen 247 347 Nr. 1 i JR 50-49-50-98-100
25.04.2009 Bane Malmefjorden 246 346 Nr. 3 i JR
09.05.2009 Bane USK Malmefjorden 246 346 Nr. 1 i JR 50-50-49-97-100
29.05.2009 Bane Reinsfjell 246 345 50-47-50-99-99
12.06.2009 Bane. LDKS Malmefjorden 250 350 Nr. 1 i JR 25*
04.05.2009 Bane Isfjorden og ndalsnes 247 347 Nr. 2 i JR 50-48-50-99-100
16.07.2009 Bane Kleive 347
16.07.2009 Bane Nesjestranda og Skaal 349
16.07.2009 Bane Elnesvgen 347
28.12.2009 15m Vestnes 246 5* Nr 2 i JR 50-50-50-96
Hvar Solheim Hstmark Rekrutt
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 241 8*
03.01.2009 15m Batnfjord 247 Nr.1 i R 49-49-50-99
11.01.2009 15m Vestnes 247 Nr.2 i R 49-50-50-98
16.01.2009 50m serieskyting Rauma 249 18* Nr.1 i R 50-49-50-100
21.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 246
24.01.2009 15m SM Molde 243 47-50-49-97
30.01.2009 50m serieskyting Rauma 249 15* Nr. 1 i R
31.01.2009 15m FM Surnadal 248 Nr. 2 i R 50-49-50-99
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 249 17* Nr. 1 i R 50-50-50-50-49
08.02.2009 15m Engesetdal/Skodje 247 11* Nr. 1 i R 49-50-49-99
08.02.2009 15m rskog 244 49-50-48-97
13.02.2009 50m serieskyting Rauma 248 Nr. 1 i R
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 237 8* 49-50-48-90
01.03.2009 Felt RK2 Kleive 28.nov 5/0-6/1-5/0-6/4-6/6
01.03.2009 Felt Batnfjord 38/16 6/2-6/4-3/1-6/1-6/2-6/3-5/3
08.03.2009 Felt, lagsmesterskap Malmefjorden 30/23 Nr. 1 i R 6/5-6/3-6/5-6/4-6/6
21.03.2009 Felt RK4 Isfjorden og ndalsnes 28/14 6/1-5/2-6/5-5/2-6/4
22.03.2009 Felt RK5 Aureosen 30/25 Nr. 1 i R 6/5-6/4-6/5-6/5-6/6
28.03.2009 Felt utensundske Aureosen 30/21 Nr. 1 i R 6/4-6/3-6/3-6/6-6/5
29.03.2009 Felt SM Rakvg 30/26 42/10 Nr. 1 i R 6/5-6/4-6/6-6/5-6/6-6/5-6/5
18.04.2009 Felt Haugen 30/16 Nr. 2 i R 6/5-6/2-6/0-6/6-6/3
19.04.2009 Felt LDKS Hovdebygda og rsta 28/15 6/6-6/3-6/3-4/2-5/1
24.04.2009 Bane Rakvg 238 335 48-47-46-97-97
26.04.2009 Bane Aureosen 247 331 49-50-50-98-84
26.04.2009 Bane Malmefjorden 238 337 50-50-40-98-99
01.05.2009 Bane Smla 244 337 49-49-48-98-93
09.05.2009 Bane USK Malmefjorden 247 346 Nr. 1 i R 49-48-50-100-99
16.05.2009 Bane Kvernes 248 348 Nr. 1 i R 50-50-49-99-100
16.05.2009 Bane Eide og Naas 245 345 Nr. 3 i R 50-50-49-96-100
18.05.2009 Bane.serieskyting Isfjorden og ndalnes 249
27.05.2009 Bane, serieskyting Malmefjorden 246
29.05.2009 Bane Reinsfjell 245 345 Nr. 3 i R 49-49-48-99-100
01.06.2009 Bane Fosna 245 344 50-50-49-96-99
01.06.2009 Bane Aspy ogStraumsnes 248 347 Nr. 1 i R 50-48-50-100-99
09.06.2009 Bane, seriskyting Rakvg 248
12.06.2009 Bane.LDKS Malmefjorden 240
12.06.2009 Bane. Lagskyting LDKS Malmefjorden 94
18.06.2009 Bane, dugleiksmerke Malmefjorden 241
21.06.2009 Bane Hov 250 338 Nr. 3 i R 50-50-50-100-88
21.06.2009 Bane Sunndal 247 345 Nr. 1 i R 50-49-50-98-98
28.06.2009 Bane Bryggja 249 348 Nr. 1 i R 49-50-50-100-99
11.07.2009 Felt, MNM Budal
11.07.2009 Bane. MNM Budal 249 348
18.07.2009 Bane Kleive 338
16.07.2009 Bane Nesjestranda og Skaala 250 348
18.07.2009 Bane Elnesvgen 250 350 Nr. 1 i R
01.11.2009 15m Molde 246 Nr 2 i R 48-49-50-99
22.11.2009 15m Eide 244 12* Nr 2 i R 48-50-50-96
30.11.2009 15m Skaala 247 10* Nr 1 i R 48-49-50-100
28.12.2009 15m Vestnes 245 7* Nr 2 i R 49-48-49-99
Vegard Moen Rekrutt
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 225
11.01.2009 15m Vestnes 234 46-46-46-96
24.01.2009 15m SM Molde 233 45-46-47-95
28.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 225 45-48-45-87
30.01.2009 50m serieskyting Rauma 221 3*
31.01.2009 15m FM Surnadal 232 47-47-47-91
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 231 5* 45-48-45-48-45
13.02.2009 50m serieskyting Rauma
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 228 3* 46-47-46-45-44
08.03.2009 Felt, lagsmesterskap Malmefjorden 20.mai 5/1-0/0-4/1-6/3-5/0
28.03.2009 Felt utensundske Aureosen 25.sep 4/3-4/2-5/0-6/1-6/3
29.03.2009 Felt SM Rakvg 25.aug 5/3-5/2-6/0-3/1-6/2
19.04.2009 Felt LDKS Hovdebygda og rsta 15.mar 4/0-4/2-1/0-3/1-3/0
18.05.2009 Bane, serieskyting Isfjorden og ndalsnes 232
27.05.2009 Bane, srieskyting Malmefjorden 223
12.06.2009 Bane, LDKS Malmefjorden 219
18.06.2009 Bane, Dugleiksmerke Malmefjorden 221
Andreas Slemmen Rekrutt
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 237 3*
03.01.2009 15m Batnfjord 245 50-49-48-98
04.01.2009 15m Rakvg 231 46-48-47-90
11.01.2009 15m Vestnes 235 47-44-48-96
16.01.2009 50m serieskyting Rauma 236 5*
21.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 239
24.01.2009 15m SM Molde 237 48-47-48-94
28.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 237 48-46-47-96
30.01.2009 50m serieskyting Rauma 236 1*
31.01.2009 15m FM Surnadal 240 47-49-46-98
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 232 2* 46-47-46-48-45
08.02.2009 15m Engesetdal/Skodje 234 2* 48-47-48-91
08.02.2009 15m rskog 238 48-47-49-94
13.02.2009 50m serieskyting Rauma
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 239 5* 48-47-46-49-49
22.02.2009 Felt RK1 Rakvg 27/15 Nr. 2 i R 6/4-5/4-5/3-5/1-6/3
01.03.2009 Felt RK 2 Kleive 29/17 Nr. 2 i R 5/2-6/2-6/5-6/5-6/3
01.03.2009 Felt Batnfjord 27.apr 4/1-6/2-3/0-3/0-4/1-3/0-4/0
08.03.2009 Felt, lagsmesterskap Malmefjorden 24.okt 4/1-5/1-5/2-5/3-5/3
15.03.2009 Felt RK3 Rauma 16.mai 1/1-0/0-6/4-5/0-4/0
21.03.2009 Felt RK4 Isfjorden og ndalsnes 22.jul 4/1-5/0-3/1-6/3-4/2
22.03.2009 Felt RK5 Aureosen 24.nov 6/2-6/5-4/2-3/0-5/2
28.03.2009 Felt utensundske Aureosen 27.des 6/4-5/1-6/3-4/2-6/2
29.03.2009 Felt SM Rakvg 28/15 38/6 6/5-5/3-6/2-5/1-6/4-6/3-4/3
19.04.2009 Felt LDKS Hovdebygda og rsta 26.nov 6/4-5/0-6/4-5/2-4/1
24.04.2009 Bane Rakvg 240 326 48-49-49-94-86
26.04.2009 Bane Aureosen 239 333 45-48-48-98-94
25.04.2009 Bane Malmefjorden 230 326
09.05.2009 Bane USK Malmefjorden 240 334 48-48-49-95-94
16.05.2009 Bane Eide og Naas 247 343 49-49-49-100-96
18.05.2009 Bane, Serieskyting Isfjorden og ndalsnes 238
27.05.2009 Bane Serieskyting Malmefjorden 225
29.05.2009 Bane Reinsfjell 240 328 49-47-49-95-88
01.06.2009 Bane Fosna 242 336 47-48-50-97-94
01.06.2009 Bane Aspy og Straumsnes 243 335 49-49-49-96-92
09.06.2009 Bane, Serieskyting Rakvg 234
12.06.2009 Bane, LDKS Malmefjorden 243
19.06.2009 Bane, Dugleiksmerke Malmefjorden 233
20.06.2009 Bane rskog 229 320 47-48-47-87-91
20.06.2009 Bane Engestedal/Skodje 239 335 47-49-49-94-96
04.07.2009 Bane Isfjorden og ndalsnes 241 323 49-48-48-96-82
18.07.2009 Bane Nesjestranda og Skaala 313
18.07.2009 Bane Elnesvgen 334
01.11.2009 15m Molde 243 48-48-49-98
10.12.2009 15m Rakvg 241 5* 49-47-49-96
Simon Slemmen Rekrutt
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 231 3*
03.01.2009 15m Batnfjord 235 46-47-46-96
11.01.2009 15m Vestnes 235 48-46-46-95
21.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 232
24.01.2009 15m Samlagsstevne Molde 239 47-47-48-97
28.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 242 48-48-47-99
30.01.2009 50m serieskyting Rauma 230 1*
31.01.2009 15m FM Surnadal 244 46-49-50-99
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 237 4* Nr. 3 i R 48-47-46-48-48
08.02.2009 15m Engesetdal/Skodje 238 5* 49-50-46-93
08.02.2009 15m rskog 234 48-47-47-92
13.02.2009 50m serieskyting Rauma
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 239 4* 49-49-47-48-46
22.02.2009 Felt RK1 Rakvg 23.sep 5/4-4/2-4/1-5/1-5/1
01.03.2009 Felt RK2 Kleive 25/16 5/2-3/2-5/2-6/6-6/4
01.03.2009 Felt Batnfjord 38/20 6/3-6/4-4/1-5/4-6/2-5/3
08.03.2009 Felt, lagsmesterskap Malmefjorden 28.okt Nr. 3 i R 6/2-6/2-6/3-5/2-5/1
15.03.2009 Felt RK3 Rauma 28.okt Nr. 3 i R 5/2-6/1-6/4-5/2-6/1
21.03.2009 Felt RK4 Isfjorden og ndalsnes 29/18 Nr. 2 i R 6/4-6/4-5/1-6/4-6/5
22.03.2009 Felt RK5 Aureosen 24.des 5/5-6/4-4/0-6/1-3/2
28.03.2009 Felt utensundske Aureosen 30/16 Nr. 2 i R 6/2-6/4-6/2-6/5-6/3
29.03.2009 Felt SM Rakvg 28/13 40/9 Nr. 3 i R 6/2-6/5-4/1-6/1-6/4-6/5-6/4
19.04.2009 Felt LDKS Hovdebygda og rsta 28/16 39/5 6/4-6/4-5/1-6/4-5/2-6/2-5/3
24.04.2009 Bane Rakvg 244 342 50-46-48-100-98
26.04.2009 Bane Aureosen 244 343 Nr. 1 i R 47-49-49-99-99
26.04.2009 Bane Malmefjorden 245 344 Nr. 3 i R
09.05.2009 Bane USK Malmefjorden 248 345 Nr. 3 i R 49-50-50-99-97
16.05.2009 Bane Eide og Naas 244 344 49-50-49-96-100
18.05.2009 Bane, Serieskyting Isfjorden og ndalsens 248
27.05.2009 Bane, Serieskyting Malmefjorden 239
29.05.2009 Bane Reinsfjell 246 345 49-49-48-100-99
01.06.2009 Bane Fosna 247 343 50-49-50-98-96
01.06.2009 Bane Aspy og Straumsnes 248 343 50-48-50-100-95
09.06.2009 Bane Rakvg 246
12.06.2009 Bane. LDKS Malmefjorden 246 344 48-50-49-99-98
18.06.2009 Bane, Dugeiksmerke Malmefjorden 241
20.06.2009 Bane rskog 245 342 Nr. 2 i R 48-49-50-98-97
20.06.2009 Bane Gylsmyr 245 343 50-48-49-98-98
04.07.2009 Bane Isfjorden og ndalsnes 245 343 Nr. 3 i R 49-50-50-96-98
04.07.2009 Bane Eidsvg og Eidsra 243 341 Nr. 2 i R 49-47-50-97-98
12.07.2009 Felt, MNM Budal
12.07.2009 Bane. MNM Budal
18.07.2009 Bane Nesjestranda og Skaala 344
18.07.2009 Bane Elnesvgen 346
01.11.2009 15m Molde 243 50-48-49-96
30.11.2009 15m Skaala 247 10* Nr 2 i R 50-50-48-99
10.12.2009 15m Rakvg 246 12* Nr 1 i R 49-50-49-98-98(finale)
28.12.2009 15m Vestnes 240 5* 49-50-48-93
Martin ndal Rekrutt
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 247 11* Nr. 1 i R 50-44-50-100
04.01.2009 15m Rakvg 238 47-48-49-94
11.01.2009 15m Vestnes 247 Nr. 3 i R 48-50-49-100
16.01.2009 50m serieskyting Rauma 247 10* Nr. 2 i R 50-49-50-98
21.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 250 50-50-50-100
24.01.2009 15m SM Molde 245 Nr. 3 i R 49-48-50-98
28.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 246 50-49-49-98
30.01.2009 50m serieskyting Rauma 249 13* Nr. 2 i R
31.01.2009 15m FM Surnadal 246 47-50-50-99
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 249 13* Nr. 2 i R 49-50-50-100
08.02.2009 15m Engestedal/Skodje 244 5* 50-47-50-97
08.02.2009 15m rskog 247 Nr. 1 i R 48-50-50-99
13.02.2009 50m serieskyting Rauma 248 Nr. 1 i R
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 245 9* Nr. 2 i R 49-49-49-49-49
22.02.2009 Felt RK1 Rakvg 30/25 Nr. 1 i R 6/6-6/5-6/6-6/3-6/5
01.03.2009 Felt RK2 Kleive 28/22 Nr. 3 i R 4/3-6/4-6/6-6/4-6/5
01.03.2009 Felt Batnfjord 29/22 41/34 Nr. 1 i R 5/3-6/5-6/3-6/5-6/6-6/6-6/6
08.03.2009 Felt, lagsmesterskap Malmefjorden 28/21 Nr. 2 i R 5/1-6/3-6/6-5/5-6/6
15.03.2009 Felt RK3 Rauma 29/25 Nr. 1 i R 5/2-6/6-6/6-6/5-6/6
21.03.2009 Felt RK4 Isfjorden og ndalsnes 30/23 Nr. 1 i R 6/3-6/4-6/6-6/6-6/4
22.03.2009 Felt RK5 Aureosen 30/22 Nr. 2 i R 6/4-6/5-6/5-6/4-6/4
28.03.2009 Felt utensundske Aureosen 28/16 6/4-6/2-4/3-6/2-6/5
29.03.2009 Felt SM Rakvg 30/24 42/6 Nr. 2 i R 6/4-6/6-6/5-6/3-6/6-6/3-6/3
19.04.2009 Felt LDKS Hovdebygda og rsta 29/21 40/2 6/4-6/5-6/6-6/5-5/1-6/0-5/2
24.04.2009 Bane Rakvg 250 350 Nr. 1 i R 27*
26.04.2009 Bane Aureosen 242 340 Nr. 3 i R 49-48-48-97-98
26.04.2009 Bane Malmefjorden 247 345 Nr. 1 i R
09.05.2009 Bane USK Malmefjorden 219 50-50-49-70
16.05.2009 Bane Eide og Naas 248 335 50-50-49-99-87
18.05.2009 Bane, Serieskyting Isfjorden og ndalsnes 249
27.05.2009 Bane Serieskyting Malmefjorden 250
29.05.2009 Bane Reinsfjell 247 346 Nr. 2 i R 49-50-50-98-99
01.06.2009 Bane Fosna 249 348 Nr. 1 i R 50-49-50-100-99
01.06.2009 Bane Aspy og Straumsnes 248 347 Nr. 3 i R 49-50-50-99-99
09.06.2009 Bane, Serieskyting Rakvg 249
12.06.2009 Bane. LDKS Malmefjorden 249 348 Nr. 2 i R 49-50-50-100-99
12.06.2009 Bane. Lagskyting LDKS Malmefjorden 100
18.06.2009 Bane, Dugleiksmerke Malmefjorden 250
04.07.2009 Bane Isfjorden og ndalsnes 247 346 Nr. 2 i R 50-48-50-99-99
04.07.2009 Bane Eidsvg og EIdsra 248 348 Nr. 1 i R 49-50-49-100-100
11.07.2009 Felt, MNM Budal
11.07.2009 Bane,MNM Budal 249 348
18.07.2009 Bane Kleive 348
18.07.2009 Bane Nesjestranda og Skaal 349
18.07.2009 Bane Elnesvgen 346
01.11.2009 15m Molde 249 Nr. 1 i R 49-50-50-100
30.11.2009 15m Skaala 244 10* 47-49-50-98
10.12.2009 15m Rakvg 246 10* Nr 3 i R 50-48-50-98-95(finale)
28.12.2009 15m Vestnes 241 4* 49-46-49-97
Markus Berget Aspirant
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 204
11.01.2009 15m Vestnes 205 37-42-42-84
21.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 221
24.01.2009 15m SM Molde 221 46-45-43-87
28.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 227 44-47-46-90
30.01.2009 50m serieskyting Rauma 204 4*
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 149 0* 26-29-33-30-31
13.02.2009 50m serieskyting Rauma
22.02.2009 Felt RK1 Rakvg 10.jan 3/1-3/0-2/0-2/0-0/0
22.03.2009 Felt RK5 Aureosen 07.jan 2/0-2/0-3/1-0/0-0/0
28.03.2009 Felt utensundske Aureosen 08.feb 1/0-0/0-0/0-4/1-3/1
09.05.2009 Bane USK Malmefjorden 164
27.05.2009 Bane serieskyting Malmefjorden 218
18.06.2009 Bane, Dugleiksmerke Malmefjorden 206
18.07.2009 Bane Nesjestranda og Skaal 182
Vilde Marie Slemmen Aspirant
02.01.2009 50m serieskyting Rauma 187
03.01.2009 15m Batnfjord 202 46-40-44-72
11.01.2009 15m Vestnes 221 44-45-42-90
16.01.2009 50m serieskyting Rauma 205
21.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 230
24.01.2009 15m SM Molde 215 46-44-46-79
28.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 208 43-46-39-80
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 216 47-43-38-44-44
13.02.2009 50m serieskyting Rauma
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 209 0* 48-42-41-37-41
01.03.2009 Felt RK2 Kleive 10.jun 0/0-0/0-2/1-3/2-5/3
15.03.2009 Felt RK3 Rauma 10/0 2/0-3/0-3/0-2/0-0/0
24.04.2009 Bane Rakvg 194 33-38-34-89
25.04.2009 Bane Aureosen 212
25.04.2009 Bane Malmefjorden 195
18.06.2009 Bane, Dugleiksmerke Malmefjorden 212
18.07.2009 Bane Nesjestranda og Skaal 223
18.07.2009 Bane Elnesvgen 227
01.11.2009 15m Molde 212 44-43-39-86
Benedicte Sttem ndal Aspirant
26.04.2009 Bane Malmefjorden 212
18.06.2009 Bane, Dugleiksmerke Malmefjorden 220
18.07.2009 Bane Elnesvgen 216
01.11.2009 15m Molde 233 45-48-47-93
30.11.2009 15m Skaala 203 1* 42-39-40-82
10.12.2009 15m Rakvg 232 5* 49-46-45-92
Kristian Solevg LindsethAspirant
24.01.2009 15m SM Molde 196 33-41-39-83
21.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 207
28.01.2009 15m serieskyting Elnesvgen 193 30-38-37-88
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 209 42-38-41-42-46
Johan Sylte V73
24.01.2009 15m SM Molde 238 Nr. 3 i V73 48-46-48-96
29.03.2009 Felt SM Rakvg 24/18 5/4-6/6-5/4-3/2-5/2
12.06.2009 Bane, LDKS Malmefjorden 239
18.06.2009 Bane, Dugkeiksmerke Malmefjorden 236
ystein Malmedal Klasse 2
29.03.2009 Felt SM Rakvg 22.apr Nr. 2 i kl.2 6/0-4/1-4/2-5/0-3/1
25.04.2009 Bane Malmefjorden 234 Nr. 3 i kl 2
09.05.2009 Bane USK Malmefjorden 239 Nr. 1 i kl 2 49-48-50-92
12.06.2009 Bane, LDKS Malmefjorden 244 Nr. 1 i kl 2 50-47-50-97
28.12.2009 15m Vestnes 238 5* 49-45-50-94
Atle Moen Klasse 2
24.01.2009 15m SM Molde 234 49-42-49-94
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 232 Nr. 1 i kl.2 48-43-49-43-49
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 238 8* Nr. 3 i kl.2 49-44-50-45-50
22.02.2009 Felt RK1 Rakvg 19/14 Nr. 3 i kl.2 6/5-2/2-3/0-2/1-6/6
01.03.2009 Felt RK2 Kleive 19.mar Nr. 2 i kl.2 3/1-1/0-6/0-5/1-4/1
08.03.2009 Felt, lagsmesterskap Malmefjorden 27.sep Nr. 1 i kl.2 6/2-4/1-5/1-6/3-6/2
15.03.2009 Felt RK3 Rauma 20.sep Nr. 3 i kl.2 5/3-4/2-3/0-4/4-4/0
22.03.2009 Felt RK5 Aureosen 19.jun Nr. 2 i kl 2 5/2-2/0-4/1-3/2-5/1
28.03.2009 Felt utensundske Aureosen 12.jun Nr. 2 i kl 2 1/0-6/4-4/2-0/0-1/0
29.03.2009 Felt SM Rakvg 11.apr 4/2-3/2-1/0-2/0-1/0
Alan Slemmen Klasse 1
24.01.2009 15m SM Molde 239 Nr. 2 i kl.1 47-48-48-96
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 242 Nr. 1 i kl.1 48-48-48-49-49
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 243 9* Nr. 2 i kl.1 50-47-48-49-49
08.03.2009 Felt, lagsmesterskap Malmefjorden 29/20 Nr. 1 i kl.1 5/5-6/3-6/2-6/4-6/6
24.04.2009 Bane Rakvg 239 Nr. 2 i kl 1 47-48-50-94
25.04.2009 Bane Aureosen 232 Nr. 3 i kl 1 45-46-49-92
25.04.2009 Bane Malmefjorden 229
12.06.2009 Bane, LDKS Malmefjorden 232 49-44-47-92
18.06.2009 Bane, Dugleiksmerke Malmefjorden 241
18.07.2009 Bane Elnesvgen 233
Helge ndal Klasse 1
24.01.2009 15m SM Molde 234 46-48-45-95
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 240 Nr. 2 i kl.1 48-48-49-48-47
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 239 6* Nr. 3 i kl.1 48-47-48-48-48
08.03.2009 Felt, lagsmesterskap Malmefjorden 29/15 Nr. 2 i kl.1 6/3-5/3-6/2-6/2-6/3
24.04.2009 Bane Rakvg 222 48-48-41-87
25.04.2009 Bane Aureosen 238 Nr. 1 i kl.1 48-49-48-93
25.04.2009 Bane Malmefjorden 238 Nr. 2 i kl 1
16.05.2009 Bane Eide og Naas 236 Nr. 2 i kl 1 48-46-47-95
12.06.2009 Bane, LDKS Malmefjorden 234 Nr. 3 i kl.1 44-48-47-95
18.06.2009 Bane, Dugleiksmerke Malmefjorden 239
04.07.2009 Bane Isfj og nda 242 8* Nr. 1 i kl.1 50-47-49-96
04.07.2009 Bane Eidsvg og Eidsra 241 6* Nr. 1 i kl.1 49-46-49-97
11.07.2009 Felt, MNM Budal
11.07.2009 Bane, MNM Budal
18.07.2009 Bane Kleive 244
18.07.2009 Bane Nesj og Skaala 243 Nr. 1 i kl.1
18.07.2009 Bane Elnesvgen 240
01.11.2009 15m Molde 234 Nr 2 i kl 1 47-44-48-95
22.11.2009 15m Eide 242 5* Nr 2 i kl 1 50-47-49-96
30.11.2009 15m Skaala 243 6* Nr 2 i kl 1 50-48-48-97
10.12.2009 15m Rakvg 243 6* Nr 3 i kl 1 46-48-50-99
28.12.2009 15m Vestnes 237 2* 47-50-45-95
Johnny Nsavik Klasse 1
24.01.2009 15m SM Molde 236 45-46-49-96
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 238 4* 48-47-47-48-48
Finn Arne Hstmark Klasse 1
24.01.2009 15m SM Molde 230 44-48-48-90
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 239 Nr. 3 i kl.1 48-48-47-47-49
14.02.2009 15m Utensundske Rakvg 239 5* 46-49-49-46-49
08.03.2009 Felt, lagsmesterskap Malmefjorden 16.jul Nr. 3 i kl.1 4/1-5/2-2/1-3/2-2/1
Frode Moen Klasse 1
04.02.2009 15m lagsmesterskap Elnesvgen 182 42-39-38-28-35
Jan Malmedal Klasse 1
28.12.2009 15m Vestnes 242 4* 48-49-49-96