MALMEFJORDEN SKYTTERLAG

Ny side opprettet Januar 2009

Arnfinn Malmedal Kl 5

04.01.07 15m USK Elnesvgen 235 49-46-49-91
05.01.07 15m Batnfjord 233 48-44-49-92
12.01.07 50m Rauma 236 49-43-50-94
21.01.07 15m Kleive 240 48-46-49-97
26.01.07 50m Rauma 244 50-48-50-96
28.01.07 15m Samlagsstevne Vestnes 232 48-45-47-92
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 228 47-43-47-91
09.02.07 50m Rauma 237
23.02.07 50m Rauma 244
25.02.07 Felt Eide 24/7 5/3-6/0- 4/1-6/3-3/0
04.03.07 Felt Kleive 23/12
11.03.07 Felt Rauma 26/13 6/4-4/1-5/2-5/1-6/5
18.03.07 Felt Rakvg 26/13
18.03.07 Felt Aureosen 30/17 Nr. 3 i kl. 2-5 6/5-6/5-6/2-6/4-6/1
24.03.07 Felt Utensundske Eide 22/9 4/2-3/1-5/3-4/0-6/3
25.03.07 Felt Samlagsstevne Isfjorden og ndalsnes 20/9
28.03.07 15m Klubbstevne Elnesvgen 240
28.04.07 Bane Lnke 236 333 48-46-50-92-97
28.04.07 Bane Skjelstadmarka 236
04.05.07 Bane USK Rakvg 236 334 Nr 2 i Kl 3-5 50-42-48-96-98
11.05.07 Bane Eide og Naas 237 335 50-47-48-92-98
13.05.07 Bane Tynset 228 326 50-43-46-89-98
13.05.07 Bane Lons 236 336 50-46-49-91-100
25.05.07 Bane Rakvg 233 329
26.05.07 Bane Aureosen 234 331 50-45-43-96-97
02.06.07 Bane Holmemstranda 238 333 50-44-49-95-95
09.06.07 Bane Langevg 246 345 Nr 1 i kl. 3-5
09.06.07 Bane lesund 241 339
10.06.07 Bane Reinsfjell 240 339 50-46-49-95-99
10.06.07 Bane Aspy og Straumsnes 237 336 50-45-47-95-99
10.06.07 Bane Fosna 237 336 50-45-46-96-99
13.06.07 Bane , breddeserie Rakvg 247
29.06.07 Bane Malmefjorden 238 335
07.07.07 Felt, MidtNorsk Rissa 26/12 36/14 6/5-4/1-6/2-4/2-6/2-6/2-4/0
07.07.07 Bane MidtNorsk Rissa 227 47-39-45-96
07.07.07 Stang, Midt Norsk Rissa 14 7+7
07.07.07 Stupar Rissa 12,83
08.07.07 Samlagsskyting Rissa 88 Nr 2 i kl 3-5
14.07.07 Bane Elnesvgen 236 335
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skla 242 341 50-46-47-99-99
14.07.07 Bane Kleive 240 339 48-46-49-97-99
25.07.07 Bane Norgescup Levanger og Frol 340
26.07.07 Bane Norgescup Lnke 238 338 50-46-46-96-100
31.07.07 Minneskyting LS Steinkjer 50
31.07.07 Felt LS Steinkjer 26/11 6/3-5/3-6/1-5/3-4/1
31.07.07 Stang LS Steinkjer 17 9-8
31.07.07 Fekthurtig LS Steinkjer 20,39
01.08.07 Bane LS Steinkjer 234 50-44-50-90
02.08.07 Bane, samlagsskyting LS Steinkjer 95
14.08.07 Bane, finale breddeserien Malmefjorden 243 341 Nr. 1 50-46-50-97-98
18.08.07 Bane samlagsstevne Kleive 240 339

ystein Malmedal Junior

04.01.07 15m USK Batnfjord 233 50-41-48-94
12.01.07 50m serieskyting ind, Rauma 240 50-46-48-96
17.01.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 240 50-43-50-97
21.01.07 15m Kleive 237 50-42-49-96
26.01.07 50m serieskyting ind Rauma 243 49-48-49-97
28.01.07 15m samlagsstevne Vestnes 228 49-43-49-87
31.01.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 244 50-47-50-47-50
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 235 50-45-49-91
09.02.07 50m serieskyting ind Rauma 243
14.02.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 237 50-45-50-92
23.02.07 50m serieskyting ind Rauma 233
25.02.07 Felt Eide 28/14 Nr.2 i J 6/3-5/2-6/3-5/2-6/4
04.03.07 Felt Kleive 27/7
18.03.07 Felt Rakvg 28/7
18.03.07 Felt Aureosen 26/11 6/3-5/3-6/0-3/2-6/3
24.03.07 Felt Utensundske Eide 26/11 6/0-6/3-6/4-2/0-6/4
25.03.07 Felt Samlagsstevne Isfjorden og ndalsnes 23/8
04.05.07 Bane USK Rakvg 229 49-39-50-91
21.05.07 Bane, Fylkescup kv 1 Rakvg 235 50-44-48-93
25.05.07 Bane Rakvg 238
26.05.07 Bane Aureosen 230 328 49-42-49-90-98
02.06.07 Bane Isfjorden & ndalsnes 234 332 49-47-50-88-98
02.06.07 Bane Holmemstranda 235 335 50-43-49-93-100
10.06.07 Bane Aspy og Straumsnes 240 337 50-48-50-92-97
10.06.07 Bane Fosna 235 334 48-45-49-93-99
29.06.07 Bane Malmefjorden 229 325
07.07.07 Felt Midt Norsk Rissa 25/15 36/19 6/6-6/4-5/3-2/0-6/2-5/2-6/2
07.07.07 Bane Midt Norsk Rissa 230 48-45-47-90
07.07.07 Stang Rissa 16 9+7 Nr 2 i Jr
07,07,07 Stupar Rissa 99,99
14.07.07 Bane Elnesvgen 239 337
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skla 242 340 50-48-50-94-98
29.07.07 Stang LS Steinkjer 9 5 + 4
29.07.07 Felthurtig LS Steinkjer 99,99
30.07.07 Bane LS Steinkjer 242 50-47-49-96
01.08.07 Minneskyting LS Steinkjer 51
01.08.07 Felt LS Steinkjer 28/17 6/3-6/5-6/4-6/2-4/3
26.07.07 Bane Lnke 242 340 48-48-48-98-98
18.08.07 Bane, samlagssstvne Kleive 239

Malin Solheim Hstmark Junior

06.01.07 15m Batnfjord 240 50-46-50-94
07.01.07 15m USK Elnesvgen 246 Nr.2 i J 50-48-49-99
12.01.07 50m serieskyting ind. Rauma 249 Nr.1 i J 50-50-50-99
17.01.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 245 50-47-50-98
20.01.07 15m Kleive 247 Nr.2 i J 50-48-50-99
26.01.07 50m serieskyting ind Rauma 250 Nr.1 i J 50-50-50-100
28.01.07 15m SM Vestnes 248 Nr 3 i J 50-49-50-99
31.01.07 15m serieskyting lg Elnesvgen 247 50-49-48-100
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 248 Nr 3 i J 50-50-50-48-50
09.02.07 50m serieskyting ind Rauma 248 Nr. 1 i J 50-50-50-98
14.02.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 247 50-49-50-98
21.02.07 15m korrspondanseskyting Elnesvgen 249 50-50-50-99
23.02.07 50m serieskyting ind Rauma 247 Nr.1 i J 50-48-50-99
25.02.07 Felt Eide 29/21 Nr. 1 i J 6/6-5/1-6/5-6/3-6/6
25.03.07 Felt Samlagsstevne Isfjorden og ndalsnes 29/25 40/9 Nr. 2 i J
28.03.07 15m Klubbstevne Elnesvgeen 243 49-48-49-47-50
15.04.07 Felt Landsdelskretsstevne Rauma 27/22 6/6-3/0-6/4-6/6-6/6
04.05.07 Bane USK Rakvg 247 346 Nr 2 i J 50-48-50-99-99
11.05.07 Bane Eide og Naas 246 346 50-49-50-97-100
21.05.07 Bane fylkescup kv 1 Rakvg 247 50-50-50-97
25.05.07 Bane Aureosen 249 349 Nr 1 i Jr 50-50-49-100-100
02.06.07 Bane Isfjorden & ndalsnes 247 347 Nr 2 i Jr 50-50-50-97-100
02.06.07 Bane Hollmemstranda 244 343 50-49-50-95-99
10.06.07 Bane Aspy & Starumsnes 250 350 Nr. 1 Jr 50-50-50-100-100
13.06.07 Bane breddeserie 200m Rakvg 341
14.06.07 Banr fylkescup kv.3 Malmefjorden 247 50-49-50-98
29.06.07 Bane Malmefjorden 247 347 Nr. 2 i Jr 50-49-50-98-100
07.07.07 Felt Rissa 30/20 42/27 6/4-6/4-6/6-6/2-6/4-6/4-6/3
07.07.07 Bane Rissa 248 348 50-48-50-100-100
08.07.07 Bane, Lagskyting Rissa 99 Nr. 2 i R/JR
14.07.07 Bane Elnesvgen 248 348 Nr 3 i Jr
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skla 249 349 Nr.1 i JR 50-49-50-100-100
29.07.07 Bane Midtpunkst. 1 .Ogndal 247 49-48-50-100
30.07.07 Bane LS Steinkjer 244 49-49-49-97
01.08.07 Minneskyting LS Steinkjer 54
01.08.07 Felt LS Steinkjer 30/26 Nr. 3 i JR 6/6-6/4-6/6-6/4-6/6
31.07.07 Bane Midtpunkst. 2 .Ogndal 247 50-47-50-100
03.08.07 Felt - finale LS Steinkjer 11/10
14.08.07 Bane,breddeserie finale Malmefjorden 249 348 Nr. 1 50-50-50-99-99
18.08.07 Bane samlagsstevne Kleive 246 346 50-48-50-98-100
18.08.07 SM Felthurtigskyting Kleive 26,37
18.08.07 SM Stang Kleive 12 Nr. 2 i Jr 6 + 6
19.08.07 SM lagskyting Kleive 99 Nr. 3 i R/Jr
18.11.07 15m Nesjestranda og Skaala 243 50-46-50-47-50
25.11.07 15m Eide og Naas 245 Nr. 1 i Jr 50-47-50-48-50
01.12.07 15m Oslo Open 243 50-47-49-47-50
02.12.07 15m strestevnet 240 50-46-49-46-49
28.12.07 15m Vestnes 238 48-46-49-95

Idar Moen Junior

04.01.07 15m USK Elnesvgen 246 Nr. 1. i J 50-49-50-97
05.01.07 15m Batnfjord 236 48-46-47-95
11.01.07 15m Rakvg 244 50-46-50-98
12.01.07 50m serieskyting ind Rauma 243 Nr. 3 i J 50-46-50-97
17.01.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 246 50-47-50-99
21.01.07 15m Kleive 238 48-46-49-95
26.01.07 50m serie ind Rauma 237
28.01.07 15m SM Vestnes 240 48-45-50-97
31.01.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 245 50-48-50-47-50
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 236 49-41-49-97
09.02.07 50m serieskyting ind Rauma 240
14.02.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 240 49-46-50-95
23.02.07 50m serieskyting ind Rauma 240
25.02.07 Felt Eide 27/11 6/4-5/1-6/3-5/2-5/1
04.03.07 Felt Kleive 27/20
04.03.07 Felt Batnfjord 29/13 6/3-6/5-6/1-5/4-6/2
11.03.07 Felt Rauma 29/16 Nr. 3 i J 6/2-6/3-6/2-6/6-5/3
18.03.07 Felt Rakvg 29/13 Nr. 3 i J
18.03.07 Felt Aureosen 30/18 Nr. 2 i J 6/4-6/6-6/2-6/4-6/2
24.03.07 Felt Utensundske Eide 30/21 Nr. 1 i J 6/5-6/4-6/4-6/3-6/5
25.03.07 Felt Samlagsstvne Isfjorden og ndalsnes 28/19
28.03.07 15m Klubbstevne Elnesvgen 243 50-45-50-48-50
15.04.07 Felt Landsdelskretsstevne Rauma 26/19 6/5-2/0-6/6-6/6-6/2
22.04.07 Felt Sunndal 29/19 6/6-6/4-6/1-6/5-5/3
28.04.07 Bane Lnke 83 49-34-0 (avbrutt)
28.04.07 Bane Skjelstadmark 238
04.05.07 Bane USK Rakvg 229 50-42-50-87
11.05.07 Bane Eideog Naas 244 344 50-47-50-97-100
11-05.07 Bane Kvernes 243 343 Nr. 2 i J
21.05.07 Bane Fylkescup kv 1 Rakvg 247 50-47-50-100
25.05.07 Bane Rakvg 240
26.05.07 Bane Aureosen 244 343 50-48-50-96-99
02.06.07 Bane Isfjorden og ndalsnes 242 342 49-48-50-95-100
02.06.07 Bane Holmemstranda 244 344 50-47-49-98-100
10.06.07 Bane Reinsfjell 240 336 49-48-49-94-96
10.06.07 Bane Aspy & Straumsnes 242 340 49-48-49-96-98
10.06.07 Bane Fosna 243 339 48-47-50-98-96
13.06.07 Bane Breddeserie 200m Rakvg 339
14.06.07 Bane Fylkescup 3 Malmefjorden 246
29.06.07 Bane Malmefjorden 243 343
07.07.07 Felt Rissa 30/21 42/28 Nr. 3 i JR 6/3-6/6-6/5-6/2-6/5-6/2-6/5
07.07.07 Bane Rissa 238 50-45-50-93
07.07.07 Stang Rissa 16 9+7 Nr. 2 i Jr
07.07.07 Stupar Rissa 10,63 Nr. 1 i JR
14.07.07 Bane Elnesvgen 246 344
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skla 249 349 Nr 2 i JR 50-49-50-100-100
29.07.07 Stang LS Steinkjer 15 8 + 7
29.07.07 Felthurtig LS Steinkjer 99,99
30.07.07 Bane LS Steinkjer 247 50-48-50-99
01.08.08 Minneskyting LS Steinkjer 56 Minnemedalje
01.08.08 Felt LS Steinkjer 26/18 6/6-5/2-6/6-5/4-4/0
31.07.07 Bane Mpstevne 2 vre Ogndal 245 50-47-50-98
14.08.07 Bane, finale breddeserie Malmefjorden 249 348 Nr. 1 50-45-49-95-99
18.08.07 Bane samlagsstevne Kleive 244
18.08.07 SM fethurtigskyting Kleive
18.08.07 SM stang Kleive 11 Nr 3 i JR 4 + 7

Stian degrd Eldre Rekrutt

07.01.07 15m USK Elnesvgen 238 48-49-47-94
17.01.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 242 48-47-48-99
28.01.07 15m SM Vestnes 242 49-50-47-96
31.01.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 247 50-50-49-98
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 241 48-48-47-98
12.04.07 Felt Landsdelselskretsstevne Rauma 27/5 5/0-4/2-6/1-6/1-6/1

Sindre Malmedal Eldre Rekrutt

04.01.07 15m USK Elnesvgen 250 Nr. 1 i ER 50-50-50-100
05.01.07 15m Batnfjord 249 Nr. 1 i ER 50-50-50-99
12.01.07 50m serieskyting ind. Rauma 249 Nr. 1 ER 49-50-50-100
17.01.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 249 50-50-49-100
21.01.07 15m Kleive 248 Nr.1 i ER 50-49-50-99
26.01.07 50m serie ind Rauma 248 Nr. 1 i ER 50-49-50-99
28.01.07 15m SM Vestnes 247 Nr.2 i ER 49-49-50-99
31.01.07 Serieskyting lag Elnesvgen 249 50-50-49-100
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 249 Nr. 2 i ER 50-50-50-99
09.02.07 Rauma serieskyting ind Rauma 249 Nr 1 i ER 50-50-50-99
14.02.07 15m serieskyting lag Elnesvgen 250 50-50-50-100
23.02.07 50m serieskyting ind Rauma 249 Nr 1 i ER
25.02.07 Felt Eide 30/21 Nr 2 i ER 6/6-6/5-6/3-6/4-6/3
04.03.07 Felt Kleive 30/23 Nr. 2 i ER
11.03.07 Felt Rauma 30/29 Nr. 1 i ER 6/6-6/6-6/6-6/5-6/6
18.03.07 Felt Rakvg 30/22 Nr. 2 i ER
18.03.07 Felt Aureosen 30/22 Nr. 2 i ER 6/6-6/6-6/2-6/5-6/3
24.03.07 Felt Utensundske Eide 29/19 Nr. 1 i ER 6/0-6/5-6/6-5/3-6/5
25.03.07 Felt Samlagsstevne Isfjorden og ndalsnes 30/23 42/8 Nr.1 i ER
28/02.07 15m Klubbmesterskap Elnesvgen 249 50-49-50-100
15.04.07 Felt Landsdelselskretsstevne Rauma 30/26 42/12 Nr.1 i ER 6/4-6/4-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
22.04.07 Felt Sunndal 29/26 6/5-6/5-6/5-6/6-5/5
28.04.07 Bane Skjelstadmark 250 350 Nr.2 i ER
28.04.07 Bane Lnke 247 347 49-50-50-98-100
04.05.07 Bane USK Rakvg 245 344 Nr 3 i ER 50-48-50-97-99
11.05.07 Bane Eide og Naas 245 343 49-50-49-97-98
13.05.07 Bane Tynset 250 350 Nr 1 i ER 31*
13.05.07 Bane Alvdal 250 350 Nr 1 i ER 32*
13.05.07 Bane Lons 250 349 Nr. 2 i ER 50-50-50-100-99
21.05.07 Bane fylkescup kv 1 Rakvg 250
25.05.07 Bane Rakvg 250 350 Nr 1 i ER
26.05.07 Bane Aureosen 248 348 Nr. 1 i ER 50-48-50-100-100
02.06.07 bane Holmemstranda 250 350 Nr 1 i ER
02.06.07 Bane Isfjorden & ndalsnes 250 349 Nr 1 i ER 50-50-50-100-99
10.06.07 Bane Fosna 247 346 50-50-49-98-99
10.06.07 Bane Aspy & Starumsnes 250 350 Nr 2 i ER
10.06.07 Bane Reinsfjell 250 350 Nr. 1 i ER
29.06.07 Bane Malmefjorden 249 349 Nr. 1 i ER
07.07.07. Felt Rissa 30/26 42/37 Nr. 2 i ER 6/5-6/6-6/6-6/4-6/5-6/6-6/5
07.07.07 Bane Rissa 250 350
07.07.07 Bane, Lagskyting Rissa 100 Nr.2 i R/JR
14.07.07 Bane Elnesvgen 248 346
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skla 250 349 Nr. 3 i ER 50-50-50-100-99
14.07.07 Bane Kleive 249 349 Nr. 3 i ER 49-50-50-100-100
29.07.07 Bane LS Steinkjer 250 Nr 2 i ER 23*
31.07.07 Minneskyting LS Steinkjer 59 Minnemedalje
31.07.07 Felt LS Steinkjer 30/27 6/6-6/4-6/6-6/6-6/5
02.08.07 Bane samlagsskyting LS Steinkjer 100 Nr. 1 i R/ER 8*
03.08.07 Felt finale LS Steinkjer 12/11
04.08.07 Bane finale LS Steinkjer 100 Nr 3 i ER e o 10*
26.07.07 Bane Lnke 250 350
18.08.07 Bane Kleive 249 349 Nr 1 i ER 50-50-50-99-100
19.08.07 Bane lagskyting Kleive 100 Nr 3 i R/JR
18.11.07 15m Nesjestranda og Skaala 250 Nr.1 i ER

Jrgen MalmedalEldre Rekrutt

07.01.07 15m USK Elnesvgen 227 46-45-44-92

Finn Arne Hstmark Klasse 1

28.03.07

15m Klubbmesterskap

Elnesvgen

227

42-47-48-47-43

13.06.07

Bane breddeserie

Rakvg

231

325

46-44-47-94-94

Sjur Malmedal Klasse 3

07.01.2007

15m USK

Elnesvgen

212

42-43-44-83

Atle Moen Klasse 1

01.06.07 Bane breddeserie Nesjestranda 322
27.06.07 Bane breddeserie Malmefjorden 332
29.06.07 Bane Malmefjorden 235 Nr. 2 i Kl. 1
14.07.07 Bane Elnesvgen 243 Nr, 1 i kl 1
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skla 242 Nr. 1 i kl 1 47-49-48-98
14.08.07 Bane, finale breddeserie Malmefjorden 240 233 Nr 1 48-48-46-98-93
18.08.07 Bane SM Kleive 242 Nr 2. i kl 1

Bjrn Tormod MoenKlasse 1

29.06.07 Bane Malmefjorden 232

Johan Sylte V73

25.03.07

Felt Samlagsstevne

Isfjorden og ndalsnes

28/11

15.04.07

Felt Landsdelselskretsstevne

Rauma

21/9

5/2-3/1-3/1-4/2-6/3

18.08.07

Bane SM

Kleive

232

Hvar Solheim Hstmark Aspirant

/Rekrutt

04.01.2007 15m USK Elnesvgen 234 48-48-45-93
06.01.2007 15m Batnfjord 235 47-46-48-94
12.01.2007 50m serieskyting ind. Rauma 230 44-48-44-94
17.01.2007 15m serieskyting lag Elnesvgen 230 45-45-46-94
20.01.2007 15m Kleive 229 46-49-46-88
26.01.2007 50m seire ind Rauma 235 47-45-48-95
31.01.2007 15m serieskyting lag Elnesvgen 230 48-48-47-87
09.02.2007 50m seieskyting ind Rauma 228 49-44-44-91
14.02.2007 15m serieskyting lag Elnesvgen 230 47-45-46-92
21.02.2007 15m korrespondanse Elnesvgen 240 49-47-47-97
23.02.2007 50m serieskyting ind Rauma 233 47-46-46-94
25.02.2007 Felt Eide 14/1 5/0-3/0-2/1-2/0-2/0
24.03.2007 Felt USK Eide 4/2 2/1-0/0-1/1-0/0-1/0
28.03.2007 15m Klubbmesterskap ELnesvgen 221
11.05.07 Bane Eide og Naas 233 48-46-47-92
25.05.07 Bane Aureosen 221 47-37-44-93
02.06.07 Bane Holmemstrand 240 48-45-48-99
02.06.07 Bane Isfjorden & ndalsnes 32 32-0-0-0
14.07.07 Bane Elnesvgen 243
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skla 239 48-48-47-96
18.08.07 Bane SM Kleive 239 333 Nr 3 i Rekrutt 50-49-47-93-94
25.11.07 15m Eide og Naas 225 Nr 3 i Rekrutt 46-45-46-88
01.12.07 15m Oslo Open 236 48-49-48-88
02.12.07 15m Oslo stre 228

Turid Solheim Klasse 1

25.09.2006

Samlagsstevne Skogslp

Rauma

Nr.1i kvinneklassen

Dagny Christel Kaddik Aspirant

31.01.07 Serieskyting lag Elnesvgen 204 45-43-40-76

Kristian Kaddik Aspirant

14.07.07 Bane Elnesvgen ?

Andreas Slemmen Aspirant

17.01.2007

15m Serieskyting lag

Elnesvgen

221

31.01.2007

15m Serieskyting lag

Elnesvgen

222

46-44-46-86

18.03.2007

15m Klubbmesterskap

Elnesvgen

207

Simon Slemmen Aspirant

31.01.2007

15m Serieskyting lag

Elnesvgen

185

37-37-35-76

14.02.07

15m serieskyting lag

Elnesvgen

225

47-43-45-90

Alan Slemmen Klasse 1

28.03.07

15m Klubbmesterskap

Elnesvgen

235