MALMEFJORDEN SKYTTERLAG

Ny side opprettet Januar 2009

Arnfinn Malmedal                 Kl 5

04.01.07 15m USK Elnesvågen 235     49-46-49-91
05.01.07 15m Batnfjord 233     48-44-49-92
12.01.07 50m Rauma 236     49-43-50-94
21.01.07 15m Kleive 240     48-46-49-97
26.01.07 50m Rauma 244     50-48-50-96
28.01.07 15m Samlagsstevne Vestnes 232     48-45-47-92
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 228     47-43-47-91
09.02.07 50m Rauma 237      
23.02.07 50m Rauma 244      
25.02.07 Felt Eide 24/7     5/3-6/0- 4/1-6/3-3/0
04.03.07 Felt Kleive 23/12      
11.03.07 Felt Rauma 26/13     6/4-4/1-5/2-5/1-6/5
18.03.07 Felt Rakvåg 26/13      
18.03.07 Felt Aureosen 30/17    Nr. 3 i kl. 2-5 6/5-6/5-6/2-6/4-6/1
24.03.07 Felt Utensundske Eide 22/9     4/2-3/1-5/3-4/0-6/3
25.03.07 Felt Samlagsstevne Isfjorden og Åndalsnes 20/9      
28.03.07 15m Klubbstevne Elnesvågen 240      
28.04.07 Bane Lånke 236 333   48-46-50-92-97
28.04.07 Bane Skjelstadmarka 236      
04.05.07 Bane USK Rakvåg 236 334 Nr 2 i Kl 3-5 50-42-48-96-98
11.05.07 Bane Eide og Naas 237 335   50-47-48-92-98
13.05.07 Bane Tynset 228 326   50-43-46-89-98
13.05.07 Bane Lonås 236 336   50-46-49-91-100
25.05.07 Bane Rakvåg 233 329    
26.05.07 Bane Aureosen 234 331   50-45-43-96-97
02.06.07 Bane Holmemstranda 238 333   50-44-49-95-95
09.06.07 Bane Langevåg 246 345 Nr 1 i kl. 3-5  
09.06.07 Bane Ålesund 241 339    
10.06.07 Bane Reinsfjell 240 339   50-46-49-95-99
10.06.07 Bane Aspøy og Straumsnes 237 336   50-45-47-95-99
10.06.07 Bane Fosna 237 336   50-45-46-96-99
13.06.07 Bane , breddeserie Rakvåg 247      
29.06.07 Bane Malmefjorden 238 335    
07.07.07 Felt, MidtNorsk Rissa 26/12 36/14   6/5-4/1-6/2-4/2-6/2-6/2-4/0
07.07.07 Bane MidtNorsk Rissa 227     47-39-45-96
07.07.07 Stang, Midt Norsk Rissa 14 7+7    
07.07.07 Stupar Rissa 12,83      
08.07.07 Samlagsskyting Rissa 88   Nr 2 i kl 3-5  
14.07.07 Bane Elnesvågen 236 335    
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skåla 242 341   50-46-47-99-99
14.07.07 Bane Kleive 240 339   48-46-49-97-99
25.07.07 Bane Norgescup Levanger og Frol   340    
26.07.07 Bane Norgescup Lånke 238 338   50-46-46-96-100
31.07.07 Minneskyting LS Steinkjer 50      
31.07.07 Felt LS Steinkjer 26/11     6/3-5/3-6/1-5/3-4/1
31.07.07 Stang LS Steinkjer 17     9-8
31.07.07 Fekthurtig LS Steinkjer 20,39      
01.08.07 Bane LS Steinkjer 234     50-44-50-90
02.08.07 Bane, samlagsskyting LS Steinkjer 95      
14.08.07 Bane, finale breddeserien Malmefjorden 243 341 Nr. 1 50-46-50-97-98
18.08.07 Bane samlagsstevne Kleive 240 339    

Øystein Malmedal              Junior

04.01.07 15m USK Batnfjord 233     50-41-48-94
12.01.07 50m serieskyting ind, Rauma 240     50-46-48-96
17.01.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 240     50-43-50-97
21.01.07 15m Kleive 237     50-42-49-96
26.01.07 50m serieskyting ind Rauma 243     49-48-49-97
28.01.07 15m samlagsstevne Vestnes 228     49-43-49-87
31.01.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 244     50-47-50-47-50
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 235     50-45-49-91
09.02.07 50m serieskyting ind Rauma 243      
14.02.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 237     50-45-50-92
23.02.07 50m serieskyting ind Rauma 233      
25.02.07 Felt Eide 28/14   Nr.2 i  J 6/3-5/2-6/3-5/2-6/4
04.03.07 Felt Kleive 27/7      
18.03.07 Felt Rakvåg 28/7      
18.03.07 Felt Aureosen 26/11     6/3-5/3-6/0-3/2-6/3
24.03.07 Felt Utensundske Eide 26/11     6/0-6/3-6/4-2/0-6/4
25.03.07 Felt Samlagsstevne Isfjorden og Åndalsnes 23/8      
04.05.07 Bane USK Rakvåg 229     49-39-50-91
21.05.07 Bane, Fylkescup kv 1 Rakvåg 235     50-44-48-93
25.05.07 Bane Rakvåg 238      
26.05.07 Bane Aureosen 230 328   49-42-49-90-98
02.06.07 Bane Isfjorden & Åndalsnes 234 332   49-47-50-88-98
02.06.07 Bane Holmemstranda 235 335   50-43-49-93-100
10.06.07 Bane Aspøy og Straumsnes 240 337   50-48-50-92-97
10.06.07 Bane Fosna 235 334   48-45-49-93-99
29.06.07 Bane Malmefjorden 229 325    
07.07.07 Felt Midt Norsk Rissa 25/15 36/19   6/6-6/4-5/3-2/0-6/2-5/2-6/2
07.07.07 Bane Midt Norsk Rissa 230     48-45-47-90
07.07.07 Stang Rissa 16 9+7 Nr 2 i Jr  
07,07,07 Stupar Rissa 99,99      
14.07.07 Bane Elnesvågen 239 337    
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skåla 242 340   50-48-50-94-98
29.07.07 Stang LS Steinkjer 9     5 + 4
29.07.07 Felthurtig LS Steinkjer 99,99      
30.07.07 Bane LS Steinkjer 242     50-47-49-96
01.08.07 Minneskyting LS Steinkjer 51      
01.08.07 Felt LS Steinkjer 28/17     6/3-6/5-6/4-6/2-4/3
26.07.07 Bane Lånke 242 340   48-48-48-98-98
18.08.07 Bane, samlagssstvne Kleive 239      

Malin Solheim Høstmark    Junior

06.01.07 15m Batnfjord 240     50-46-50-94
07.01.07 15m USK Elnesvågen 246   Nr.2 i  J 50-48-49-99
12.01.07 50m serieskyting ind. Rauma 249   Nr.1 i  J 50-50-50-99
17.01.07 15m serieskyting  lag Elnesvågen 245     50-47-50-98
20.01.07 15m Kleive 247   Nr.2 i  J 50-48-50-99
26.01.07 50m serieskyting ind Rauma 250   Nr.1 i J 50-50-50-100
28.01.07 15m SM Vestnes 248   Nr 3 i J 50-49-50-99
31.01.07 15m serieskyting lg Elnesvågen 247     50-49-48-100
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 248   Nr 3 i J 50-50-50-48-50
09.02.07 50m serieskyting ind Rauma 248   Nr. 1 i  J 50-50-50-98
14.02.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 247     50-49-50-98
21.02.07 15m korrspondanseskyting Elnesvågen 249     50-50-50-99
23.02.07 50m serieskyting ind Rauma 247   Nr.1 i J 50-48-50-99
25.02.07 Felt Eide 29/21   Nr. 1 i J 6/6-5/1-6/5-6/3-6/6
25.03.07 Felt Samlagsstevne Isfjorden og Åndalsnes 29/25 40/9 Nr. 2 i J  
28.03.07 15m Klubbstevne Elnesvågeen 243     49-48-49-47-50
15.04.07 Felt Landsdelskretsstevne Rauma 27/22     6/6-3/0-6/4-6/6-6/6
04.05.07 Bane USK Rakvåg 247 346 Nr 2 i J 50-48-50-99-99
11.05.07 Bane Eide og Naas 246 346   50-49-50-97-100
21.05.07 Bane fylkescup kv 1 Rakvåg 247     50-50-50-97
25.05.07 Bane Aureosen 249 349 Nr 1 i  Jr 50-50-49-100-100
02.06.07 Bane Isfjorden & Åndalsnes 247 347 Nr 2 i Jr 50-50-50-97-100
02.06.07 Bane Hollmemstranda 244 343   50-49-50-95-99
10.06.07 Bane Aspøy & Starumsnes 250 350 Nr. 1 Jr 50-50-50-100-100
13.06.07 Bane breddeserie 200m Rakvåg   341    
14.06.07 Banr fylkescup kv.3 Malmefjorden 247     50-49-50-98
29.06.07 Bane Malmefjorden 247 347 Nr. 2 i Jr 50-49-50-98-100
07.07.07 Felt Rissa 30/20 42/27   6/4-6/4-6/6-6/2-6/4-6/4-6/3
07.07.07 Bane Rissa 248 348   50-48-50-100-100
08.07.07 Bane, Lagskyting Rissa 99   Nr. 2 i R/JR  
14.07.07 Bane Elnesvågen 248 348 Nr 3 i Jr  
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skåla 249 349 Nr.1 i JR 50-49-50-100-100
29.07.07 Bane Midtpunkst. 1 Ø.Ogndal 247     49-48-50-100
30.07.07 Bane LS Steinkjer 244     49-49-49-97
01.08.07 Minneskyting LS Steinkjer 54      
01.08.07 Felt LS Steinkjer 30/26   Nr. 3 i JR 6/6-6/4-6/6-6/4-6/6
31.07.07 Bane Midtpunkst. 2  Ø.Ogndal 247     50-47-50-100
03.08.07 Felt – finale LS Steinkjer 11/10      
14.08.07 Bane,breddeserie finale Malmefjorden 249 348 Nr. 1 50-50-50-99-99
18.08.07 Bane samlagsstevne Kleive 246 346   50-48-50-98-100
18.08.07 SM Felthurtigskyting Kleive 26,37      
18.08.07 SM Stang Kleive 12   Nr. 2 i Jr 6 + 6
19.08.07 SM lagskyting Kleive 99   Nr. 3 i R/Jr  
18.11.07 15m Nesjestranda og Skaala 243     50-46-50-47-50
25.11.07 15m Eide og Naas 245   Nr. 1 i Jr 50-47-50-48-50
01.12.07 15m Oslo Open 243     50-47-49-47-50
02.12.07 15m Østrestevnet 240     50-46-49-46-49
28.12.07 15m Vestnes 238     48-46-49-95

Idar Moen                             Junior

04.01.07 15m USK Elnesvågen 246   Nr. 1. i  J 50-49-50-97
05.01.07 15m Batnfjord 236     48-46-47-95
11.01.07 15m Rakvåg 244     50-46-50-98
12.01.07 50m serieskyting ind Rauma 243   Nr. 3 i J 50-46-50-97
17.01.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 246     50-47-50-99
21.01.07 15m Kleive 238     48-46-49-95
26.01.07 50m serie ind Rauma 237      
28.01.07 15m SM Vestnes 240     48-45-50-97
31.01.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 245     50-48-50-47-50
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 236     49-41-49-97
09.02.07 50m serieskyting ind Rauma 240      
14.02.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 240     49-46-50-95
23.02.07 50m serieskyting ind Rauma 240      
25.02.07 Felt Eide 27/11     6/4-5/1-6/3-5/2-5/1
04.03.07 Felt Kleive 27/20      
04.03.07 Felt Batnfjord 29/13     6/3-6/5-6/1-5/4-6/2
11.03.07 Felt Rauma 29/16   Nr. 3 i  J 6/2-6/3-6/2-6/6-5/3
18.03.07 Felt Rakvåg 29/13   Nr. 3 i  J  
18.03.07 Felt Aureosen 30/18   Nr. 2 i  J 6/4-6/6-6/2-6/4-6/2
24.03.07 Felt Utensundske Eide 30/21   Nr. 1 i  J 6/5-6/4-6/4-6/3-6/5
25.03.07 Felt Samlagsstvne Isfjorden og Åndalsnes 28/19      
28.03.07 15m Klubbstevne Elnesvågen 243     50-45-50-48-50
15.04.07 Felt Landsdelskretsstevne Rauma 26/19     6/5-2/0-6/6-6/6-6/2
22.04.07 Felt Sunndal 29/19     6/6-6/4-6/1-6/5-5/3
28.04.07 Bane Lånke 83     49-34-0  (avbrutt)
28.04.07 Bane Skjelstadmark 238      
04.05.07 Bane USK Rakvåg 229     50-42-50-87
11.05.07 Bane Eideog Naas 244 344   50-47-50-97-100
11-05.07 Bane Kvernes 243 343 Nr. 2 i J  
21.05.07 Bane Fylkescup kv 1 Rakvåg 247     50-47-50-100
25.05.07 Bane Rakvåg 240      
26.05.07 Bane Aureosen 244 343   50-48-50-96-99
02.06.07 Bane Isfjorden og Åndalsnes 242 342   49-48-50-95-100
02.06.07 Bane Holmemstranda 244 344   50-47-49-98-100
10.06.07 Bane Reinsfjell 240 336   49-48-49-94-96
10.06.07 Bane Aspøy & Straumsnes 242 340   49-48-49-96-98
10.06.07 Bane Fosna 243 339   48-47-50-98-96
13.06.07 Bane Breddeserie 200m Rakvåg   339    
14.06.07 Bane Fylkescup 3 Malmefjorden 246      
29.06.07 Bane Malmefjorden 243 343    
07.07.07 Felt Rissa 30/21 42/28 Nr. 3 i JR 6/3-6/6-6/5-6/2-6/5-6/2-6/5
07.07.07 Bane Rissa 238     50-45-50-93
07.07.07 Stang Rissa 16 9+7 Nr. 2 i Jr  
07.07.07 Stupar Rissa 10,63   Nr. 1 i JR  
14.07.07 Bane Elnesvågen 246 344    
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skåla 249 349 Nr 2 i JR 50-49-50-100-100
29.07.07 Stang LS Steinkjer 15     8 + 7
29.07.07 Felthurtig LS Steinkjer 99,99      
30.07.07 Bane LS Steinkjer 247     50-48-50-99
01.08.08 Minneskyting LS Steinkjer 56   Minnemedalje  
01.08.08 Felt LS Steinkjer 26/18     6/6-5/2-6/6-5/4-4/0
31.07.07 Bane Mpstevne 2 Øvre Ogndal 245     50-47-50-98
14.08.07 Bane, finale breddeserie Malmefjorden 249 348 Nr. 1 50-45-49-95-99
18.08.07 Bane samlagsstevne Kleive 244      
18.08.07 SM fethurtigskyting Kleive        
18.08.07 SM stang Kleive 11   Nr 3 i JR 4 + 7

Stian Ødegård                        Eldre Rekrutt

07.01.07 15m USK Elnesvågen 238     48-49-47-94
17.01.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 242     48-47-48-99
28.01.07 15m SM Vestnes 242     49-50-47-96
31.01.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 247     50-50-49-98
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 241     48-48-47-98
12.04.07 Felt Landsdelselskretsstevne Rauma 27/5     5/0-4/2-6/1-6/1-6/1
             

Sindre Malmedal                    Eldre Rekrutt

04.01.07 15m USK Elnesvågen 250   Nr. 1 i ER 50-50-50-100
05.01.07 15m Batnfjord 249   Nr. 1 i ER 50-50-50-99
12.01.07 50m serieskyting ind. Rauma 249   Nr. 1 ER 49-50-50-100
17.01.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 249     50-50-49-100
21.01.07 15m Kleive 248   Nr.1 i ER 50-49-50-99
26.01.07 50m serie ind Rauma 248   Nr. 1 i ER 50-49-50-99
28.01.07 15m SM Vestnes 247   Nr.2 i ER 49-49-50-99
31.01.07 Serieskyting lag Elnesvågen 249     50-50-49-100
03.02.07 15m Fylkesstevne Engesetdal/Skodje 249   Nr. 2 i ER 50-50-50-99
09.02.07 Rauma serieskyting ind Rauma 249   Nr 1 i ER 50-50-50-99
14.02.07 15m serieskyting lag Elnesvågen 250     50-50-50-100
23.02.07 50m serieskyting ind Rauma 249   Nr 1 i ER  
25.02.07 Felt Eide 30/21   Nr 2 i  ER 6/6-6/5-6/3-6/4-6/3
04.03.07 Felt Kleive 30/23   Nr. 2 i ER  
11.03.07 Felt Rauma 30/29   Nr. 1 i ER 6/6-6/6-6/6-6/5-6/6
18.03.07 Felt Rakvåg 30/22   Nr. 2 i ER  
18.03.07 Felt Aureosen 30/22   Nr. 2 i ER 6/6-6/6-6/2-6/5-6/3
24.03.07 Felt Utensundske Eide 29/19   Nr. 1 i ER 6/0-6/5-6/6-5/3-6/5
25.03.07 Felt Samlagsstevne Isfjorden og Åndalsnes 30/23 42/8 Nr.1 i ER  
28/02.07 15m Klubbmesterskap Elnesvågen 249     50-49-50-100
15.04.07 Felt Landsdelselskretsstevne Rauma 30/26 42/12 Nr.1 i ER 6/4-6/4-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
22.04.07 Felt Sunndal 29/26     6/5-6/5-6/5-6/6-5/5
28.04.07 Bane Skjelstadmark 250 350 Nr.2 i ER  
28.04.07 Bane Lånke 247 347   49-50-50-98-100
04.05.07 Bane USK Rakvåg 245 344 Nr 3 i ER 50-48-50-97-99
11.05.07 Bane Eide og Naas 245 343   49-50-49-97-98
13.05.07 Bane Tynset 250 350 Nr 1 i ER 31*
13.05.07 Bane Alvdal 250 350 Nr 1 i ER 32*
13.05.07 Bane Lonås 250 349 Nr. 2 i ER 50-50-50-100-99
21.05.07 Bane fylkescup kv 1 Rakvåg 250      
25.05.07 Bane Rakvåg 250 350 Nr 1 i ER  
26.05.07 Bane Aureosen 248 348 Nr. 1 i ER 50-48-50-100-100
02.06.07 bane Holmemstranda 250 350 Nr 1 i ER  
02.06.07 Bane Isfjorden & Åndalsnes 250 349 Nr 1 i ER 50-50-50-100-99
10.06.07 Bane Fosna 247 346   50-50-49-98-99
10.06.07 Bane Aspøy & Starumsnes 250 350 Nr 2 i ER  
10.06.07 Bane Reinsfjell 250 350 Nr. 1 i ER  
29.06.07 Bane Malmefjorden 249 349 Nr. 1 i ER  
07.07.07. Felt Rissa 30/26 42/37 Nr. 2 i ER 6/5-6/6-6/6-6/4-6/5-6/6-6/5
07.07.07 Bane Rissa 250 350    
07.07.07 Bane, Lagskyting Rissa 100   Nr.2 i R/JR  
14.07.07 Bane Elnesvågen 248 346    
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skåla 250 349 Nr. 3 i ER 50-50-50-100-99
14.07.07 Bane Kleive 249 349 Nr. 3 i ER 49-50-50-100-100
29.07.07 Bane LS Steinkjer 250   Nr 2 i ER 23*
31.07.07 Minneskyting LS Steinkjer 59   Minnemedalje  
31.07.07 Felt LS Steinkjer 30/27     6/6-6/4-6/6-6/6-6/5
02.08.07 Bane samlagsskyting LS Steinkjer 100   Nr. 1 i R/ER 8*
03.08.07 Felt finale LS Steinkjer 12/11      
04.08.07 Bane finale LS Steinkjer 100   Nr 3 i ER e o 10*
26.07.07 Bane Lånke 250 350    
18.08.07 Bane Kleive 249 349 Nr 1 i ER 50-50-50-99-100
19.08.07 Bane lagskyting Kleive 100   Nr 3 i R/JR  
18.11.07 15m Nesjestranda og Skaala 250   Nr.1 i ER  

Jørgen Malmedal                    Eldre Rekrutt

07.01.07 15m USK Elnesvågen 227     46-45-44-92

Finn Arne Høstmark          Klasse 1                 

 28.03.07

15m Klubbmesterskap

Elnesvågen

227

 

 

42-47-48-47-43

 13.06.07

Bane breddeserie

Rakvåg

231

325

 

46-44-47-94-94

Sjur Malmedal                            Klasse 3

07.01.2007

15m USK

Elnesvågen

212

 

 

42-43-44-83

 

 

 

 

 

 

 

Atle Moen                                    Klasse 1

  01.06.07 Bane breddeserie Nesjestranda   322    
  27.06.07 Bane breddeserie Malmefjorden   332    
29.06.07 Bane Malmefjorden 235     Nr. 2 i Kl. 1  
14.07.07 Bane Elnesvågen 243   Nr, 1 i kl 1  
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skåla 242   Nr. 1 i kl 1 47-49-48-98
14.08.07 Bane, finale breddeserie Malmefjorden 240 233 Nr 1 48-48-46-98-93
18.08.07 Bane SM Kleive 242   Nr 2. i kl 1  

Bjørn Tormod Moen             Klasse 1

29.06.07 Bane Malmefjorden 232      
             
             

Johan Sylte                                   V73

 25.03.07

Felt Samlagsstevne

Isfjorden og Åndalsnes

 28/11

 

 

 

 15.04.07

Felt Landsdelselskretsstevne

Rauma

21/9

 

 

5/2-3/1-3/1-4/2-6/3

18.08.07

Bane SM

Kleive

232

 

 

 

Håvar Solheim Høstmark           Aspirant

/Rekrutt

04.01.2007 15m USK Elnesvågen 234     48-48-45-93
06.01.2007 15m Batnfjord 235     47-46-48-94
12.01.2007 50m serieskyting ind. Rauma 230     44-48-44-94
17.01.2007 15m serieskyting lag Elnesvågen 230     45-45-46-94
20.01.2007 15m Kleive 229     46-49-46-88
26.01.2007 50m seire ind Rauma 235     47-45-48-95
31.01.2007 15m serieskyting lag Elnesvågen 230     48-48-47-87
09.02.2007 50m seieskyting ind Rauma 228     49-44-44-91
14.02.2007 15m serieskyting lag Elnesvågen 230     47-45-46-92
21.02.2007 15m korrespondanse Elnesvågen 240     49-47-47-97
23.02.2007 50m serieskyting ind Rauma 233     47-46-46-94
25.02.2007 Felt Eide 14/1     5/0-3/0-2/1-2/0-2/0
24.03.2007 Felt USK Eide 4/2     2/1-0/0-1/1-0/0-1/0
28.03.2007 15m Klubbmesterskap ELnesvågen 221      
11.05.07 Bane Eide og Naas 233     48-46-47-92
25.05.07 Bane Aureosen 221     47-37-44-93
02.06.07 Bane Holmemstrand 240     48-45-48-99
02.06.07 Bane Isfjorden & Åndalsnes 32     32-0-0-0
14.07.07 Bane Elnesvågen 243      
14.07.07 Bane Nesjestranda og Skåla 239     48-48-47-96
18.08.07 Bane SM Kleive 239 333 Nr 3 i Rekrutt 50-49-47-93-94
25.11.07 15m Eide og Naas 225   Nr 3 i Rekrutt 46-45-46-88
01.12.07 15m Oslo Open 236     48-49-48-88
02.12.07 15m Oslo Østre 228      

Turid Solheim                              Klasse 1

 25.09.2006

Samlagsstevne Skogsløp

Rauma

 

 

Nr.1i kvinneklassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagny Christel Kaddik                 Aspirant

31.01.07 Serieskyting lag Elnesvågen 204     45-43-40-76

 

Kristian Kaddik                            Aspirant

  14.07.07 Bane Elnesvågen ?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Slemmen                         Aspirant

17.01.2007

15m Serieskyting lag

Elnesvågen

221

 

 

 

31.01.2007

15m Serieskyting lag

Elnesvågen

222

 

 

46-44-46-86

 18.03.2007

15m Klubbmesterskap

Elnesvågen

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Slemmen                            Aspirant

31.01.2007

15m Serieskyting lag

Elnesvågen

185

 

 

37-37-35-76

14.02.07

15m serieskyting lag

Elnesvågen

225

 

 

47-43-45-90

 

 

 

 

 

 

 

Alan Slemmen                       Klasse 1

28.03.07

15m Klubbmesterskap

Elnesvågen

235