MALMEFJORDEN SKYTTERLAG

Ny side opprettet Januar 2009

Arnfinn Malmedal            Kl 4

13.11.2004 50m Innendørsstevne Rauma 236     50-49-47-90
28.11.2004 15m Innendørsstevne Langevåg 236     49-45-46-96
28.11.2004 15m Innendørsstevne Ålesund 236     50-42-49-95
03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 238     50-43-49-96
05.12.2004 15m Innendørsstevne Eide & Naas 237     48-47-47-95
12.12.2004 15m Innendørsstevne Nesjestranda og Skaala 236     49-44-49-94
28.12.2004 15m Innendørsstevne Engesetdal/Skodje 237     48-46-49-94
28.12.2004 15m Innendørsstevne Rekdal 235 48-45-45-97
Klasse 5
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 241 50-44-50-97
08.01.2005 15m Innendørsstevne Rakvåg 228     47-42-47-92
09.01.2005 15m Innendørsstevne Barnfjord 233     49-45-50-89
15.01.2005 USK 15m Rakvåg 234 327   48-45-48-93-93
16.01.2005 15m Innendørsstevne Isfjorden og Åndalsnes 234     49-45-48-92
22.01.2005 15m Innendørsstevne Kleive 238     49-46-47-96
29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 232     48-44-45-95
02.02.2005 Finale Frielecupen Langevåg 236 331   47-48-44-49-48-50-45
06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 235     49-47-49-90
11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 241     50-47-50-94
13.02.2005 15m Innendørsstevne Engesetdal/Skodje 237     48-45-49-95
13.02.2005 15m Innendørsstevne Vestnes 234     50-45-46-93
27.02.2005 Felt Engesetdal/Skodje 29 / 17 41 / 23   6/6-6/3-6/3-6/4-5/1-6/5-6/1
06.03.2005 Felt Kleive 25 / 13      
13.03.2005 Felt Rakvåg 27 / 13     62/5/1-6/4-4/1-6/5
13.03.2005 Felt Aureosen 28 / 15     5/3-6/2-5/0-6/6-6/4
28.03.2005 Felt Holmemstranda 26 / 10     6/4-5/1-3/0-6/2-6/3
02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 26 / 25 38 / 36   6/6-2/2-6/6-6/6-6/5-6/5-6/5
03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 20 / 6     4/1-5/2-6/1-5/2-0/0
09.04.2005 Bane Aurland 243 341   50-46-50-97-98
23.04.2005 Bane Skogbygden 243 342   49-48-48-98-99
23.04.2005 Bane Nord Odal 238 334   49-48-47-94-96
24.04.2005 Bane Notodden 239 335   50-45-48-96-96
24.04.2005 Bane Kongsberg 240 338   50-46-49-95-98
24.04.2005 Bane Sauherad 238 337   50-44-49-95-99
01.05.2005 Bane Lånke 235 335   50-44-47-94-100
01.05.2005 Bane Skjelstadmark 243 341   49-48-47-99-98
07.05.2005 Bane Reinsfjell 239 338   50-47-50-92-99
08.05.2005 Bane Lonås 241 341   50-49-47-95-100
08.05.2005 Bane Tynset 241 341   50-46-49-96-100
08.05.2005 Bane Alvdal 240 337   50-46-48-96-97
14.05.2005 Bane Hemne 238 336   50-45-46-97-98
14.05.2005 Bane Snillfjord 240 337   50-46-46-98-97
16.05.2005 Bane Rakvåg 236 333   48-46-49-93-97
16.05.2005 Bane Aureosen 238 337   49-46-47-96-99
18.05.2005 Bane Eide og Naas 240 337   50-48-47-95-97
21.05.205 Bane NC Imenes 241     50-47-48-96
22.05.2005 Bane NC Kristiansand 237 333   49-45-48-95-96
22.05.2005 Bane NC Øvrebygd 236 336   50-46-47-93-100
28.05.2005 Bane By 239 339   50-47-47-95-100
29.05.2005 Bane Isfjorden 241 341   50-46-50-95-100
29.05.2005 Bane Holmemstranda 239 339   50-48-48-93-100
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 234     50-45-46-93
18.06.2005 Bane Innset 240 340   50-46-47-97-100
18.06.2005 Bane Soknedal 243 343   50-49-48-96-100
19.06.2005 Bane Ålesund 241 340   50-46-48-97-99
19.06.2005 Bane Langevåg 237 336   50-41-47-99-99
25.06.2005 Bane Sunndal 239 337   49-45-48-97-98
25.06.2005 Bane Hov 236 334   50-46-49-91-98
26.06.2005 Bane Engesetdal og Skodje 238 336   50-45-47-96-98
26.06.2005 Bane Ørskog 239 338   50-48-46-95-99
01.07.2005 Bane Eidsvåg og Eidsøra 237 334   50-47-47-93-97
02.07.2005 Bane Malmefjorden 236 335   50-43-47-96-99
06.07.2005 Bane USK Aureosen 235 334   50-44-47-94-99

Øystein Malmedal            Rekrutt

13.11.2004 50m Innendørsstevne Rauma 248   Nr 2 i Rekruttklassen 50-50-49-99
28.11.2004 15m Innendørsstevne Langevåg 248   Nr 1 i Rekruttklassen 50-50-49-99
28.11.2004 15m Innendørsstevne Ålesund 246   Nr 2 i Rekruttklassen 50-50-49-97
03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 249   Nr 3 i ER 50-49-50-100
05.12.2004 15m Innendørsstevne Eide & Naas 246   Nr 2 i Rekruttklassen 50-48-49-99
12.12.2004 15m Innendørsstevne Nesjestranda og Skaala 246   Nr 1 i Rekruttklassen 50-49-48-99
28.12.2004 15m Innendørsstevne Engesetdal/Skodje 246   Nr 1 i Rekruttklassen 49-50-48-99
28.12.2004 15m Innendørsstevne Rekdal 244   Nr 2 i Rekruttklassen 49-50-47-98
Klasse Eldre Rekrutt
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 247 Nr 3 i ER 49-49-50-99
08.01.2005 15m Innendørsstevne Rakvåg 246   Nr 3 i ER 50-48-50-98
09.01.2005 15m Innendørsstevne Barnfjord 249   Nr 2 i ER 50-50-50-99
15.01.2005 USK 15m Rakvåg 244   Nr 2 i ER 49-49-47-99
16.01.2005 15m Innendørsstevne Isfjorden og Åndalsnes 244   Nr 5 i ER 48-49-48-99
21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 248     50-50-49-99
22.01.2005 15m Innendørsstevne Kleive 248   Nr 2 i ER 49-49-50-100
28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 250     50-50-50-100
29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 250   Nr 1 i ER 50-50-50-100
06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 247     49-49-50-99
11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 245     49-49-48-99
13.02.2005 15m Innendørsstevne Engesetdal/Skodje 246     48-49-49-100
13.02.2005 15m Innendørsstevne Vestnes 247     49-50-49-99
27.02.2005 Felt Engesetdal/Skodje 23 / 15     2/1-5/2-5/3-6/6-5/3
06.03.2005 Felt Kleive 27 / 8     6/3-6/1-6/1-4/1-5/2
13.03.2005 Felt Rakvåg 28 / 13     5/3-6/2-6/2-6/3-5/3
13.03.2005 Felt Aureosen 28 / 10     5/0-6/6-5/1-6/2-6/1
28.03.2005 Felt Holmemstranda 26 / 12     6/2-5/1-4/3-6/3-5/3
02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 23 / 4     6/1-4/0-2/0-5/1-6/2
03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 28 / 15     6/2-5/4-6/5-6/3-5/1-5-6
10.04.205 Felt Isfjorden 25 / 14     4/2-5/3-6/2-6/3-4/4
17.04.2005 Felt Landsdelskretsstevnet Hjørungavåg 27 / 13      
23.04.2005 Bane Skogbygden 246 340   48-50-50-98-94
23.04.2005 Bane Nord Odal 248 347   48-50-50-100-99
24.04.2005 Bane Notodden 246 336   50-50-49-97-90
24.04.2005 Bane Kongsberg 245 340   49-50-48-98-95
24.04.2005 Bane Sauherad 243 337   48-49-47-99-94
01.05.2005 Bane Lånke 235     41-49-47-98
01.05.2005 Bane Skjelstadmark 236 331   46-46-50-94-95
07.05.2005 Bane Reinsfjell 243 331   48-49-50-96-88
08.05.2005 Bane Lonås 242 341   49-47-50-96-99
08.05.2005 Bane Tynset 237     46-48-49-94
08.05.2005 Bane Alvdal 234     48-46-47-93
14.05.2005 Bane Hemne 233 323   48-45-43-97-90
14.05.2005 Bane Snillfjord 243 338   47-48-48-100-95
16.05.2005 Bane Rakvåg 246 344   48-49-50-99-98
16.05.2005 Bane Aureosen 238 336   44-48-48-98-98
18.05.2005 Bane Eide og Naas 244 340   50-50-46-98-96
22.05.2005 Bane Rennebu 245 343   50-47-50-98-98
22.05.2005 Bane Meldal 245 344   49-49-49-98-99
23.05.2005 Bane Serieskyting 244      
28.05.2005 Bane By 245 337   49-50-49-97-92
28.05.2005 Bane Sørfjorden 239 336   46-46-47-100-97
29.05.2005 Bane Isfjorden 245 331   47-49-50-99-86
29.05.2005 Bane Holmemstranda 248 343   50-50-50-98-95
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 250 348   50-50-50-100-98
18.06.2005 Bane Innset 246 344   49-50-49-98-98
18.06.2005 Bane Soknedal 245 343   50-47-50-98-98
19.06.2005 Bane Ålesund 244 342   50-47-50-97-98
19.06.2005 Bane Langevåg 243 340   48-48-49-98-97
01.07.2005 Bane Eidsvåg og Eidsøra 240 334   47-47-49-97-94
02.07.2005 Bane Malmefjorden 246 345   48-50-49-99-99
06.07.2005 Bane USK Aureosen 247 345   49-49-49-100-98

Malin Solheim Høstmark    Rekrutt

13.11.2004 50m Innendørsstevne Rauma 248   Nr 1 i Rekruttklassen 49-50-50-99
03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 250   Nr 1 i ER 50-50-50-100
Klasse Eldre Rekrutt
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 250 Nr 2 i ER 50-50-50-100
21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 246     50-48-50-98
28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 249     50-50-50-99
29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 249   Nr 3 i ER 49-50-50-100
04.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 248     49-49-50-100
11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 248     49-49-50-100
02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 29 / 17 41 / 25 Nr 1 i ER 6/1-6/5-6/3-6/5-5/3-6/3-6/5
03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 30 / 25 40 / 25   6/4-6/5-6/6-6/5-6/5-4-6
14.05.2005 Bane Hemne 248 347    
14.05.2005 Bane Snillfjord 249 349   50-50-49-100-100
16.05.2005 Bane Rakvåg 250 350 Nr 1 i ER 50-50-50-100-100
16.05.2005 Bane Aureosen 250 350 Nr 1 i ER 50-50-50-100-100
18.05.2005 Bane Eide og Naas 250 350 Nr 1 i ER 50-50-50-100-100
23.05.2005 Bane Serieskyting 250     50-50-50-100
29.05.2005 Bane Bryggja 250 349    
29.05.2005 Bane Syvde 248 348    
19.06.2005 Bane Ålesund 249 348   50-50-50-99-99
06.07.2005 Bane USK Aureosen 250 350   50-50-50-100-100
06.08.2005 Bane LS Lesja 250 350 Nr 11 i klasse ER 50-50-50-100-100-100
05.08.2005 Felt LS Lesja 30 / 29 42 / 40 Nr  4 i klasse ER 30 / 29 – 12 / 11 – 12 / 7
21.08.2005 Bane LDSK Nesjestranda 250 350 Nr. 1 i klasse ER 50-50-50-100-100-100
03.09.2005 NM Skogsløp Sprint Melhus     Nr. 1 i klasse ER  
04.09.2005 NM Skogsløp Normal       Nr. 1 i klasse ER  
12.11.2005 Raumastevnet 50m Rauma 250   Nr. 1 i klasse ER 50-50-50-100   15*
03.12.2005 Kringsjå¨stevnet Oslo 250   Nr. 1 i klasse ER 50-50-50-100   17*
04.12.2005 Oslo Open Oslo 247   Nr. 33 i klasse ER 50-47-50-100  
28.12.2005 Rekdalstevnet 15m Vestnes 250   Nr. 3 i klasse ER 50-50-50-100   10*
           

Sindre Malmedal                Rekrutt

13.11.2004 50m Innendørsstevne Rauma 239   Nr 4 i Rekruttklassen

47-48-48-96

28.11.2004 15m Innendørsstevne Langevåg 243   Nr 4 i Rekruttklassen

49-48-49-97

28.11.2004 15m Innendørsstevne Ålesund 244   Nr 4 i Rekruttklassen

48-47-50-99

03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 238   Nr 1 i Rekruttklassen

49-49-49-91

05.12.2004 15m Innendørsstevne Eide & Naas 237    

46-50-46-95

12.12.2004 15m Innendørsstevne Nesjestranda og Skaala 233   Nr 10 i Rekruttklassen 48-45-47-93
28.12.2004 15m Innendørsstevne Engesetdal/Skodje 246   Nr 2 i Rekruttklassen 50-49-49-98
28.12.2004 15m Innendørsstevne Rekdal 241   Nr 3 i Rekruttklassen 48-48-49-96
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 245 Nr 1 i Rekruttklassen

50-47-49-99

08.01.2005 15m Innendørsstevne Rakvåg 238   Nr 2 i Rekruttklassen

47-47-50-94

09.01.2005 15m Innendørsstevne Barnfjord 246   Nr 2 i Rekruttklassen

49-48-50-99

15.01.2005 USK 15m Rakvåg 242   Nr 2 i Rekruttklassen

48-48-49-97

16.01.2005 15m Innendørsstevne Isfjorden og Åndalsnes 243   Nr 1 i Rekruttklassen

48-48-48-99

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 244    

50-48-47-99

22.01.2005 15m Innendørsstevne Kleive 247   Nr 1 i Rekruttklassen

49-49-50-99

28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 244    

50-49-48-97

29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 246   Nr 1 i Rekruttklassen

48-50-48-100

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 241    

48-49-47-97

11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 243     49-49-49-96
13.02.2005 15m Innendørsstevne Engesetdal/Skodje 241     47-48-47-99
13.02.2005 15m Innendørsstevne Vestnes 244    

50-48-49-97

27.02.2005 Felt Engesetdal/Skodje 29 / 16    

6/3-5/2-6/4-6/3-6/4

06.03.2005 Felt Kleive 28 / 12    

4/1-6/4-6/3-6/2-6/2

13.03.2005 Felt Rakvåg 22 / 9    

6/3-2/06/3-5/3-3/0

13.03.2005 Felt Aureosen 21 / 5    

4/0-5/0-2/0-5/1-5/4

28.03.2005 Felt Holmemstranda 27 / 6    

6/2-4/0-6/2-6/1-5/1

02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 23 / 15 33 / 21  

6/6-4/4-4/3-6/2-3/0-5/1-5/5

03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 30 / 12 41 / 12   6/2-6/3-6/3-6/1-6/3-6-5
10.04.205 Felt Isfjorden 30 / 17  

Nr 1 i Rekruttklassen

6/6-6/3-6/2-6/4-6/2
17.04.2005 Felt Landsdelskretsstevnet Hjørungavåg 25 / 10      
23.04.2005 Felt Finale Rauma 30 / 17  

Nr 2 i Rekruttklassen

 
24.04.2005 Felt Oppdal 29 / 21      
24.04.2005 Felt Sunndal 30 / 21  

Nr 1 i Rekruttklassen

 
01.05.2005 Bane Lånke 248 347

Nr 1 i Rekruttklassen

50-50-48-100-99
01.05.2005 Bane Skjelstadmark 244 343

Nr 2 i Rekruttklassen

49-49-50-96-99
07.05.2005 Bane Reinsfjell 248 346

Nr 1 i Rekruttklassen

50-50-50-98-98
08.05.2005 Bane Lonås 244 335   49-48-48-99-91
08.05.2005 Bane Tynset 243 341   50-46-50-97-98
08.05.2005 Bane Alvdal 243 333   47-47-49-100-90
14.05.2005 Bane Hemne 244 342   50-50-48-96-98
14.05.2005 Bane Snillfjord 247 343

Nr 1 i Rekruttklassen

50-49-50-98-96
16.05.2005 Bane Rakvåg 246 345

Nr 1 i Rekruttklassen

50-50-48-98-99
16.05.2005 Bane Aureosen 246 343   49-50-48-99-97
18.05.2005 Bane Eide og Naas 246 342   50-49-49-98-96
21.05.2005 Bane Kvernes 245 345

Nr 1 i Rekruttklassen

47-49-50-99-100
22.05.2005 Bane Rennebu 247 345   49-50-50-98-98
22.05.2005 Bane Meldal 249 347

Nr 1 i Rekruttklassen

50-50-50-99-98
23.05.2005 Bane Serieskyting 246      
28.05.2005 Bane By 244 341   48-49-50-97-97
28.05.2005 Bane Sørfjorden 244 340

Nr 1 i Rekruttklassen

48-47-50-99-96
29.05.2005 Bane Isfjorden 249 348

Nr 1 i Rekruttklassen

 
29.05.2005 Bane Holmemstranda 245 344   49-48-48-99-99
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 249 335   50-50-50-99-86
18.06.2005 Bane Innset 240 335   49-47-49-95-95
18.06.2005 Bane Soknedal 246 344   50-49-49-98-98
19.06.2005 Bane Ålesund 247 346   47-50-50-100-99
19.06.2005 Bane Langevåg 245 342   48-48-50-99-97
26.06.2005 Bane Engesetdal og Skodje 246 341   49-47-50-100-95
26.06.2005 Bane Ørskog 250 350   50-50-50-100-100
01.07.2005 Bane Eidsvåg og Eidsøra 249 348   49-50-50-100-99
02.07.2005 Bane Malmefjorden 248 348   50-50-49-99-100
06.07.2005 Bane USK Aureosen 249 348   49-50-50-100-99

Idar Moen                                Rekrutt

03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 245    

50-48-49-98

05.12.2004 15m Innendørsstevne Eide & Naas 240      
12.12.2004 15m Innendørsstevne Nesjestranda og Skaala 235      
28.12.2004 15m Innendørsstevne Engesetdal/Skodje  245   Nr 3 i Rekruttklassen  
28.12.2004 15m Innendørsstevne Rekdal  246   Nr 1 i Rekruttklassen  
Klasse Eldre Rekrutt
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 247

48-50-49-100

08.01.2005 15m Innendørsstevne Rakvåg 247  

  Nr 2 i ER

49-50-49-99

09.01.2005 15m Innendørsstevne Barnfjord 246  

  Nr 4 i ER

48-50-49-99

15.01.2005 USK 15m Rakvåg 244  

  Nr 4 i ER

49-50-47-98

16.01.2005 15m Innendørsstevne Isfjorden og Åndalsnes 247  

  Nr 3 i ER

 
21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 249    

50-49-50-100

22.01.2005 15m Innendørsstevne Kleive 242  

  Nr 12 i ER

 
28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 244    

47-50-49-98

29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 243  

  Nr 8 i ER

50-49-48-96

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 245    

50-49-49-97

11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 240     48-48-49-95
13.02.2005 15m Innendørsstevne Engesetdal/Skodje 240      
13.02.2005 15m Innendørsstevne Vestnes 241      
27.02.2005 Felt Engesetdal/Skodje 29 / 13      
06.03.2005 Felt Kleive 24 / 8     6/3-5/1-6/4-2/0-5/0
13.03.2005 Felt Rakvåg 26 / 12     5/2-6/5-6/1-6/3-3/1
13.03.2005 Felt Aureosen 27 / 17      
28.03.2005 Felt Holmemstranda 30 / 15     6/2-6/5-6/1-6/5-6/2
02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 29 / 19 40 / 28   6/4-6/2-5/4-6/5-6/4-5/4-6/5
03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 29 / 18 41 / 18

  Nr 1 i ER

6/2-6/3-6/5-6/5-5/3-6-6
10.04.205 Felt Isfjorden 30 / 21     6/4-6/5-6/4-6/5-6/3
17.04.2005 Felt Landsdelskretsstevnet Hjørungavåg 27 / 16      
23.04.2005 Felt Finale Rauma 30 / 21      
24.04.2005 Felt Oppdal 30 / 22      
24.04.2005 Felt Sunndal 30 / 24      
01.05.2005 Bane Lånke 245 344    
01.05.2005 Bane Skjelstadmark   344    
07.05.2005 Bane Reinsfjell 247 345   49-49-49-100-98
14.05.2005 Bane Hemne 237 333   43-45-50-99-96
14.05.2005 Bane Snillfjord 246 345   47-49-50-100-99
16.05.2005 Bane Rakvåg 248 347    
16.05.2005 Bane Aureosen 247 345    
18.05.2005 Bane Eide og Naas 247 347   48-49-50-100-100
21.05.2005 Bane Kvernes 245 345   47-49-49-100-100
22.05.2005 Bane Rennebu 246 345    
22.05.2005 Bane Meldal 248 346   50-50-50-98-98
23.05.2005 Bane Serieskyting 248      
29.05.2005 Bane Isfjorden 248 348

  Nr 1 i ER

49-49-50-100-100
29.05.2005 Bane Holmemstranda 250 349

  Nr 1 i ER

50-50-50-100-99
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 250 350   50-50-50-100-100
18.06.2005 Bane Innset 250 350   50-50-50-100-100
18.06.2005 Bane Soknedal 248 348   49-50-50-99-100
19.06.2005 Bane Ålesund 250 350   50-50-50-100-100
19.06.2005 Bane Langevåg 247 347   47-50-50-100-100
01.07.2005 Bane Eidsvåg og Eidsøra 249 349   49-50-50-100-100
02.07.2005 Bane Malmefjorden 250 350   50-50-50-100-100
06.07.2005 Bane USK Aureosen 250 350   50-50-50-100-100

Odd Rune Malmedal                 Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 223    

44-47-42-44-46

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 228    

47-44-46-44-47

           

Tilde Marie Malmedal                Aspirant

           

Jørgen Malmedal                        Rekrutt

09.01.2005 15m Innendørsstevne Barnfjord 225      
21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 230    

47-47-46-90

22.01.2005 15m Innendørsstevne Kleive 186      
28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 212    

44-43-44-81

29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 177    

41-35-37-64

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 226    

45-44-46-91

23.05.2005 Bane Serieskyting 239      
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 239    

48-46-48-97

Hans Even Malmedal                Eldre Rekrutt

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 233    

47-47-46-90

28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 232    

45-46-49-92

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 236    

48-48-44-96

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 239     

48-47-47-97

Sveinung Malmedal                    Junior

           

Sjur Malmedal                            Klasse 3

09.01.2005 15m Innendørsstevne Barnfjord 212      
22.01.2005 15m Innendørsstevne Kleive 225      
29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 207    

43-33-47-84

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 212    

42-39-48-83

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 223    

47-41-45-90

Rune Morten Malme                   Klasse 2

02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 20 / 13    

6/5-2/0-2/2-5/4-5/2

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 219    

48-37-44-90

Odd Arild Gjendem                      Klasse 4

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 218    

47-39-43-89

Johan Sylte                                   V65

02.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 28 / 13    

6/4-4/1-6/3-6/2-6/3

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 246    

49-49-50-98

Amund Gule                                Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 199    

38-38-44-38-41

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 203    

44-44-40-40-35

           

Roar Myhren                              Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 221    

46-47-39-46-43

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 219    

41-44-45-45-44

           

Håvar Solheim Høstmark           Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 223    

43-48-44-44-44

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 206    

34-46-44-42-40

12.11.2005 Raumastevnet 50m Rauma 222    

40-46-45-91

           

Elisa Solheim Høstmark               Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 177    

27-32-42-36-40

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 185    

35-35-41-39-35

           

Cato Andre Slemmen                               Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 181    

32-40-37-37-35

           

Stian Ødegård             Aspirant

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 195    

47-41-32-41-34

         

 

02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 15 / 2    

5/0-2/0-3/2-3/0-2/0

03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 9 / 1    

3/0-2/0-0/0-0/0-4/1

07.05.2005 Bane Reinsfjell 228    

48-36-48-96

16.05.2005 Bane Rakvåg 233 325    
16.05.2005 Bane Aureosen 239 333    
21.05.2005 Bane Kvernes 243 331  

47-48-49-99-88

23.05.2005 Bane Serieskyting 243      
29.05.2005 Bane Isfjorden        
29.05.2005 Bane Holmemstranda 236 331    
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 232    

48-40-44-100