MALMEFJORDEN SKYTTERLAG

Ny side opprettet Januar 2009

Arnfinn Malmedal Kl 4

13.11.2004 50m Innendrsstevne Rauma 236 50-49-47-90
28.11.2004 15m Innendrsstevne Langevg 236 49-45-46-96
28.11.2004 15m Innendrsstevne lesund 236 50-42-49-95
03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 238 50-43-49-96
05.12.2004 15m Innendrsstevne Eide & Naas 237 48-47-47-95
12.12.2004 15m Innendrsstevne Nesjestranda og Skaala 236 49-44-49-94
28.12.2004 15m Innendrsstevne Engesetdal/Skodje 237 48-46-49-94
28.12.2004 15m Innendrsstevne Rekdal 235 48-45-45-97
Klasse 5
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 241 50-44-50-97
08.01.2005 15m Innendrsstevne Rakvg 228 47-42-47-92
09.01.2005 15m Innendrsstevne Barnfjord 233 49-45-50-89
15.01.2005 USK 15m Rakvg 234 327 48-45-48-93-93
16.01.2005 15m Innendrsstevne Isfjorden og ndalsnes 234 49-45-48-92
22.01.2005 15m Innendrsstevne Kleive 238 49-46-47-96
29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 232 48-44-45-95
02.02.2005 Finale Frielecupen Langevg 236 331 47-48-44-49-48-50-45
06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 235 49-47-49-90
11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 241 50-47-50-94
13.02.2005 15m Innendrsstevne Engesetdal/Skodje 237 48-45-49-95
13.02.2005 15m Innendrsstevne Vestnes 234 50-45-46-93
27.02.2005 Felt Engesetdal/Skodje 29 / 17 41 / 23 6/6-6/3-6/3-6/4-5/1-6/5-6/1
06.03.2005 Felt Kleive 25 / 13
13.03.2005 Felt Rakvg 27 / 13 62/5/1-6/4-4/1-6/5
13.03.2005 Felt Aureosen 28 / 15 5/3-6/2-5/0-6/6-6/4
28.03.2005 Felt Holmemstranda 26 / 10 6/4-5/1-3/0-6/2-6/3
02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 26 / 25 38 / 36 6/6-2/2-6/6-6/6-6/5-6/5-6/5
03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 20 / 6 4/1-5/2-6/1-5/2-0/0
09.04.2005 Bane Aurland 243 341 50-46-50-97-98
23.04.2005 Bane Skogbygden 243 342 49-48-48-98-99
23.04.2005 Bane Nord Odal 238 334 49-48-47-94-96
24.04.2005 Bane Notodden 239 335 50-45-48-96-96
24.04.2005 Bane Kongsberg 240 338 50-46-49-95-98
24.04.2005 Bane Sauherad 238 337 50-44-49-95-99
01.05.2005 Bane Lnke 235 335 50-44-47-94-100
01.05.2005 Bane Skjelstadmark 243 341 49-48-47-99-98
07.05.2005 Bane Reinsfjell 239 338 50-47-50-92-99
08.05.2005 Bane Lons 241 341 50-49-47-95-100
08.05.2005 Bane Tynset 241 341 50-46-49-96-100
08.05.2005 Bane Alvdal 240 337 50-46-48-96-97
14.05.2005 Bane Hemne 238 336 50-45-46-97-98
14.05.2005 Bane Snillfjord 240 337 50-46-46-98-97
16.05.2005 Bane Rakvg 236 333 48-46-49-93-97
16.05.2005 Bane Aureosen 238 337 49-46-47-96-99
18.05.2005 Bane Eide og Naas 240 337 50-48-47-95-97
21.05.205 Bane NC Imenes 241 50-47-48-96
22.05.2005 Bane NC Kristiansand 237 333 49-45-48-95-96
22.05.2005 Bane NC vrebygd 236 336 50-46-47-93-100
28.05.2005 Bane By 239 339 50-47-47-95-100
29.05.2005 Bane Isfjorden 241 341 50-46-50-95-100
29.05.2005 Bane Holmemstranda 239 339 50-48-48-93-100
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 234 50-45-46-93
18.06.2005 Bane Innset 240 340 50-46-47-97-100
18.06.2005 Bane Soknedal 243 343 50-49-48-96-100
19.06.2005 Bane lesund 241 340 50-46-48-97-99
19.06.2005 Bane Langevg 237 336 50-41-47-99-99
25.06.2005 Bane Sunndal 239 337 49-45-48-97-98
25.06.2005 Bane Hov 236 334 50-46-49-91-98
26.06.2005 Bane Engesetdal og Skodje 238 336 50-45-47-96-98
26.06.2005 Bane rskog 239 338 50-48-46-95-99
01.07.2005 Bane Eidsvg og Eidsra 237 334 50-47-47-93-97
02.07.2005 Bane Malmefjorden 236 335 50-43-47-96-99
06.07.2005 Bane USK Aureosen 235 334 50-44-47-94-99

ystein Malmedal Rekrutt

13.11.2004 50m Innendrsstevne Rauma 248 Nr 2 i Rekruttklassen 50-50-49-99
28.11.2004 15m Innendrsstevne Langevg 248 Nr 1 i Rekruttklassen 50-50-49-99
28.11.2004 15m Innendrsstevne lesund 246 Nr 2 i Rekruttklassen 50-50-49-97
03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 249 Nr 3 i ER 50-49-50-100
05.12.2004 15m Innendrsstevne Eide & Naas 246 Nr 2 i Rekruttklassen 50-48-49-99
12.12.2004 15m Innendrsstevne Nesjestranda og Skaala 246 Nr 1 i Rekruttklassen 50-49-48-99
28.12.2004 15m Innendrsstevne Engesetdal/Skodje 246 Nr 1 i Rekruttklassen 49-50-48-99
28.12.2004 15m Innendrsstevne Rekdal 244 Nr 2 i Rekruttklassen 49-50-47-98
Klasse Eldre Rekrutt
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 247 Nr 3 i ER 49-49-50-99
08.01.2005 15m Innendrsstevne Rakvg 246 Nr 3 i ER 50-48-50-98
09.01.2005 15m Innendrsstevne Barnfjord 249 Nr 2 i ER 50-50-50-99
15.01.2005 USK 15m Rakvg 244 Nr 2 i ER 49-49-47-99
16.01.2005 15m Innendrsstevne Isfjorden og ndalsnes 244 Nr 5 i ER 48-49-48-99
21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 248 50-50-49-99
22.01.2005 15m Innendrsstevne Kleive 248 Nr 2 i ER 49-49-50-100
28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 250 50-50-50-100
29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 250 Nr 1 i ER 50-50-50-100
06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 247 49-49-50-99
11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 245 49-49-48-99
13.02.2005 15m Innendrsstevne Engesetdal/Skodje 246 48-49-49-100
13.02.2005 15m Innendrsstevne Vestnes 247 49-50-49-99
27.02.2005 Felt Engesetdal/Skodje 23 / 15 2/1-5/2-5/3-6/6-5/3
06.03.2005 Felt Kleive 27 / 8 6/3-6/1-6/1-4/1-5/2
13.03.2005 Felt Rakvg 28 / 13 5/3-6/2-6/2-6/3-5/3
13.03.2005 Felt Aureosen 28 / 10 5/0-6/6-5/1-6/2-6/1
28.03.2005 Felt Holmemstranda 26 / 12 6/2-5/1-4/3-6/3-5/3
02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 23 / 4 6/1-4/0-2/0-5/1-6/2
03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 28 / 15 6/2-5/4-6/5-6/3-5/1-5-6
10.04.205 Felt Isfjorden 25 / 14 4/2-5/3-6/2-6/3-4/4
17.04.2005 Felt Landsdelskretsstevnet Hjrungavg 27 / 13
23.04.2005 Bane Skogbygden 246 340 48-50-50-98-94
23.04.2005 Bane Nord Odal 248 347 48-50-50-100-99
24.04.2005 Bane Notodden 246 336 50-50-49-97-90
24.04.2005 Bane Kongsberg 245 340 49-50-48-98-95
24.04.2005 Bane Sauherad 243 337 48-49-47-99-94
01.05.2005 Bane Lnke 235 41-49-47-98
01.05.2005 Bane Skjelstadmark 236 331 46-46-50-94-95
07.05.2005 Bane Reinsfjell 243 331 48-49-50-96-88
08.05.2005 Bane Lons 242 341 49-47-50-96-99
08.05.2005 Bane Tynset 237 46-48-49-94
08.05.2005 Bane Alvdal 234 48-46-47-93
14.05.2005 Bane Hemne 233 323 48-45-43-97-90
14.05.2005 Bane Snillfjord 243 338 47-48-48-100-95
16.05.2005 Bane Rakvg 246 344 48-49-50-99-98
16.05.2005 Bane Aureosen 238 336 44-48-48-98-98
18.05.2005 Bane Eide og Naas 244 340 50-50-46-98-96
22.05.2005 Bane Rennebu 245 343 50-47-50-98-98
22.05.2005 Bane Meldal 245 344 49-49-49-98-99
23.05.2005 Bane Serieskyting 244
28.05.2005 Bane By 245 337 49-50-49-97-92
28.05.2005 Bane Srfjorden 239 336 46-46-47-100-97
29.05.2005 Bane Isfjorden 245 331 47-49-50-99-86
29.05.2005 Bane Holmemstranda 248 343 50-50-50-98-95
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 250 348 50-50-50-100-98
18.06.2005 Bane Innset 246 344 49-50-49-98-98
18.06.2005 Bane Soknedal 245 343 50-47-50-98-98
19.06.2005 Bane lesund 244 342 50-47-50-97-98
19.06.2005 Bane Langevg 243 340 48-48-49-98-97
01.07.2005 Bane Eidsvg og Eidsra 240 334 47-47-49-97-94
02.07.2005 Bane Malmefjorden 246 345 48-50-49-99-99
06.07.2005 Bane USK Aureosen 247 345 49-49-49-100-98

Malin Solheim Hstmark Rekrutt

13.11.2004 50m Innendrsstevne Rauma 248 Nr 1 i Rekruttklassen 49-50-50-99
03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 250 Nr 1 i ER 50-50-50-100
Klasse Eldre Rekrutt
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 250 Nr 2 i ER 50-50-50-100
21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 246 50-48-50-98
28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 249 50-50-50-99
29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 249 Nr 3 i ER 49-50-50-100
04.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 248 49-49-50-100
11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 248 49-49-50-100
02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 29 / 17 41 / 25 Nr 1 i ER 6/1-6/5-6/3-6/5-5/3-6/3-6/5
03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 30 / 25 40 / 25 6/4-6/5-6/6-6/5-6/5-4-6
14.05.2005 Bane Hemne 248 347
14.05.2005 Bane Snillfjord 249 349 50-50-49-100-100
16.05.2005 Bane Rakvg 250 350 Nr 1 i ER 50-50-50-100-100
16.05.2005 Bane Aureosen 250 350 Nr 1 i ER 50-50-50-100-100
18.05.2005 Bane Eide og Naas 250 350 Nr 1 i ER 50-50-50-100-100
23.05.2005 Bane Serieskyting 250 50-50-50-100
29.05.2005 Bane Bryggja 250 349
29.05.2005 Bane Syvde 248 348
19.06.2005 Bane lesund 249 348 50-50-50-99-99
06.07.2005 Bane USK Aureosen 250 350 50-50-50-100-100
06.08.2005 Bane LS Lesja 250 350 Nr 11 i klasse ER 50-50-50-100-100-100
05.08.2005 Felt LS Lesja 30 / 29 42 / 40 Nr 4 i klasse ER 30 / 29 - 12 / 11 - 12 / 7
21.08.2005 Bane LDSK Nesjestranda 250 350 Nr. 1 i klasse ER 50-50-50-100-100-100
03.09.2005 NM Skogslp Sprint Melhus Nr. 1 i klasse ER
04.09.2005 NM Skogslp Normal Nr. 1 i klasse ER
12.11.2005 Raumastevnet 50m Rauma 250 Nr. 1 i klasse ER 50-50-50-100 15*
03.12.2005 Kringsjstevnet Oslo 250 Nr. 1 i klasse ER 50-50-50-100 17*
04.12.2005 Oslo Open Oslo 247 Nr. 33 i klasse ER 50-47-50-100
28.12.2005 Rekdalstevnet 15m Vestnes 250 Nr. 3 i klasse ER 50-50-50-100 10*

Sindre Malmedal Rekrutt

13.11.2004 50m Innendrsstevne Rauma 239 Nr 4 i Rekruttklassen

47-48-48-96

28.11.2004 15m Innendrsstevne Langevg 243 Nr 4 i Rekruttklassen

49-48-49-97

28.11.2004 15m Innendrsstevne lesund 244 Nr 4 i Rekruttklassen

48-47-50-99

03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 238 Nr 1 i Rekruttklassen

49-49-49-91

05.12.2004 15m Innendrsstevne Eide & Naas 237

46-50-46-95

12.12.2004 15m Innendrsstevne Nesjestranda og Skaala 233 Nr 10 i Rekruttklassen 48-45-47-93
28.12.2004 15m Innendrsstevne Engesetdal/Skodje 246 Nr 2 i Rekruttklassen 50-49-49-98
28.12.2004 15m Innendrsstevne Rekdal 241 Nr 3 i Rekruttklassen 48-48-49-96
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 245 Nr 1 i Rekruttklassen

50-47-49-99

08.01.2005 15m Innendrsstevne Rakvg 238 Nr 2 i Rekruttklassen

47-47-50-94

09.01.2005 15m Innendrsstevne Barnfjord 246 Nr 2 i Rekruttklassen

49-48-50-99

15.01.2005 USK 15m Rakvg 242 Nr 2 i Rekruttklassen

48-48-49-97

16.01.2005 15m Innendrsstevne Isfjorden og ndalsnes 243 Nr 1 i Rekruttklassen

48-48-48-99

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 244

50-48-47-99

22.01.2005 15m Innendrsstevne Kleive 247 Nr 1 i Rekruttklassen

49-49-50-99

28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 244

50-49-48-97

29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 246 Nr 1 i Rekruttklassen

48-50-48-100

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 241

48-49-47-97

11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 243 49-49-49-96
13.02.2005 15m Innendrsstevne Engesetdal/Skodje 241 47-48-47-99
13.02.2005 15m Innendrsstevne Vestnes 244

50-48-49-97

27.02.2005 Felt Engesetdal/Skodje 29 / 16

6/3-5/2-6/4-6/3-6/4

06.03.2005 Felt Kleive 28 / 12

4/1-6/4-6/3-6/2-6/2

13.03.2005 Felt Rakvg 22 / 9

6/3-2/06/3-5/3-3/0

13.03.2005 Felt Aureosen 21 / 5

4/0-5/0-2/0-5/1-5/4

28.03.2005 Felt Holmemstranda 27 / 6

6/2-4/0-6/2-6/1-5/1

02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 23 / 15 33 / 21

6/6-4/4-4/3-6/2-3/0-5/1-5/5

03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 30 / 12 41 / 12 6/2-6/3-6/3-6/1-6/3-6-5
10.04.205 Felt Isfjorden 30 / 17

Nr 1 i Rekruttklassen

6/6-6/3-6/2-6/4-6/2
17.04.2005 Felt Landsdelskretsstevnet Hjrungavg 25 / 10
23.04.2005 Felt Finale Rauma 30 / 17

Nr 2 i Rekruttklassen

24.04.2005 Felt Oppdal 29 / 21
24.04.2005 Felt Sunndal 30 / 21

Nr 1 i Rekruttklassen

01.05.2005 Bane Lnke 248 347

Nr 1 i Rekruttklassen

50-50-48-100-99
01.05.2005 Bane Skjelstadmark 244 343

Nr 2 i Rekruttklassen

49-49-50-96-99
07.05.2005 Bane Reinsfjell 248 346

Nr 1 i Rekruttklassen

50-50-50-98-98
08.05.2005 Bane Lons 244 335 49-48-48-99-91
08.05.2005 Bane Tynset 243 341 50-46-50-97-98
08.05.2005 Bane Alvdal 243 333 47-47-49-100-90
14.05.2005 Bane Hemne 244 342 50-50-48-96-98
14.05.2005 Bane Snillfjord 247 343

Nr 1 i Rekruttklassen

50-49-50-98-96
16.05.2005 Bane Rakvg 246 345

Nr 1 i Rekruttklassen

50-50-48-98-99
16.05.2005 Bane Aureosen 246 343 49-50-48-99-97
18.05.2005 Bane Eide og Naas 246 342 50-49-49-98-96
21.05.2005 Bane Kvernes 245 345

Nr 1 i Rekruttklassen

47-49-50-99-100
22.05.2005 Bane Rennebu 247 345 49-50-50-98-98
22.05.2005 Bane Meldal 249 347

Nr 1 i Rekruttklassen

50-50-50-99-98
23.05.2005 Bane Serieskyting 246
28.05.2005 Bane By 244 341 48-49-50-97-97
28.05.2005 Bane Srfjorden 244 340

Nr 1 i Rekruttklassen

48-47-50-99-96
29.05.2005 Bane Isfjorden 249 348

Nr 1 i Rekruttklassen

29.05.2005 Bane Holmemstranda 245 344 49-48-48-99-99
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 249 335 50-50-50-99-86
18.06.2005 Bane Innset 240 335 49-47-49-95-95
18.06.2005 Bane Soknedal 246 344 50-49-49-98-98
19.06.2005 Bane lesund 247 346 47-50-50-100-99
19.06.2005 Bane Langevg 245 342 48-48-50-99-97
26.06.2005 Bane Engesetdal og Skodje 246 341 49-47-50-100-95
26.06.2005 Bane rskog 250 350 50-50-50-100-100
01.07.2005 Bane Eidsvg og Eidsra 249 348 49-50-50-100-99
02.07.2005 Bane Malmefjorden 248 348 50-50-49-99-100
06.07.2005 Bane USK Aureosen 249 348 49-50-50-100-99

Idar Moen Rekrutt

03.12.2004 50m Inne Individuell serie Rauma 245

50-48-49-98

05.12.2004 15m Innendrsstevne Eide & Naas 240
12.12.2004 15m Innendrsstevne Nesjestranda og Skaala 235
28.12.2004 15m Innendrsstevne Engesetdal/Skodje 245 Nr 3 i Rekruttklassen
28.12.2004 15m Innendrsstevne Rekdal 246 Nr 1 i Rekruttklassen
Klasse Eldre Rekrutt
07.01.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 247

48-50-49-100

08.01.2005 15m Innendrsstevne Rakvg 247

Nr 2 i ER

49-50-49-99

09.01.2005 15m Innendrsstevne Barnfjord 246

Nr 4 i ER

48-50-49-99

15.01.2005 USK 15m Rakvg 244

Nr 4 i ER

49-50-47-98

16.01.2005 15m Innendrsstevne Isfjorden og ndalsnes 247

Nr 3 i ER

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 249

50-49-50-100

22.01.2005 15m Innendrsstevne Kleive 242

Nr 12 i ER

28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 244

47-50-49-98

29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 243

Nr 8 i ER

50-49-48-96

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 245

50-49-49-97

11.02.2005 50m Inne Individuell serie Rauma 240 48-48-49-95
13.02.2005 15m Innendrsstevne Engesetdal/Skodje 240
13.02.2005 15m Innendrsstevne Vestnes 241
27.02.2005 Felt Engesetdal/Skodje 29 / 13
06.03.2005 Felt Kleive 24 / 8 6/3-5/1-6/4-2/0-5/0
13.03.2005 Felt Rakvg 26 / 12 5/2-6/5-6/1-6/3-3/1
13.03.2005 Felt Aureosen 27 / 17
28.03.2005 Felt Holmemstranda 30 / 15 6/2-6/5-6/1-6/5-6/2
02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 29 / 19 40 / 28 6/4-6/2-5/4-6/5-6/4-5/4-6/5
03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 29 / 18 41 / 18

Nr 1 i ER

6/2-6/3-6/5-6/5-5/3-6-6
10.04.205 Felt Isfjorden 30 / 21 6/4-6/5-6/4-6/5-6/3
17.04.2005 Felt Landsdelskretsstevnet Hjrungavg 27 / 16
23.04.2005 Felt Finale Rauma 30 / 21
24.04.2005 Felt Oppdal 30 / 22
24.04.2005 Felt Sunndal 30 / 24
01.05.2005 Bane Lnke 245 344
01.05.2005 Bane Skjelstadmark 344
07.05.2005 Bane Reinsfjell 247 345 49-49-49-100-98
14.05.2005 Bane Hemne 237 333 43-45-50-99-96
14.05.2005 Bane Snillfjord 246 345 47-49-50-100-99
16.05.2005 Bane Rakvg 248 347
16.05.2005 Bane Aureosen 247 345
18.05.2005 Bane Eide og Naas 247 347 48-49-50-100-100
21.05.2005 Bane Kvernes 245 345 47-49-49-100-100
22.05.2005 Bane Rennebu 246 345
22.05.2005 Bane Meldal 248 346 50-50-50-98-98
23.05.2005 Bane Serieskyting 248
29.05.2005 Bane Isfjorden 248 348

Nr 1 i ER

49-49-50-100-100
29.05.2005 Bane Holmemstranda 250 349

Nr 1 i ER

50-50-50-100-99
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 250 350 50-50-50-100-100
18.06.2005 Bane Innset 250 350 50-50-50-100-100
18.06.2005 Bane Soknedal 248 348 49-50-50-99-100
19.06.2005 Bane lesund 250 350 50-50-50-100-100
19.06.2005 Bane Langevg 247 347 47-50-50-100-100
01.07.2005 Bane Eidsvg og Eidsra 249 349 49-50-50-100-100
02.07.2005 Bane Malmefjorden 250 350 50-50-50-100-100
06.07.2005 Bane USK Aureosen 250 350 50-50-50-100-100

Odd Rune Malmedal Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 223

44-47-42-44-46

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 228

47-44-46-44-47

Tilde Marie Malmedal Aspirant

Jrgen Malmedal Rekrutt

09.01.2005 15m Innendrsstevne Barnfjord 225
21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 230

47-47-46-90

22.01.2005 15m Innendrsstevne Kleive 186
28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 212

44-43-44-81

29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 177

41-35-37-64

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 226

45-44-46-91

23.05.2005 Bane Serieskyting 239
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 239

48-46-48-97

Hans Even Malmedal Eldre Rekrutt

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 233

47-47-46-90

28.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 232

45-46-49-92

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 236

48-48-44-96

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 239

48-47-47-97

Sveinung Malmedal Junior

Sjur Malmedal Klasse 3

09.01.2005 15m Innendrsstevne Barnfjord 212
22.01.2005 15m Innendrsstevne Kleive 225
29.01.2005 Samlagsstevnet 15m Nesjestranda og Skaala 207

43-33-47-84

06.02.2005 Fylkesstevnet 15m Reinsfjell 212

42-39-48-83

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 223

47-41-45-90

Rune Morten Malme Klasse 2

02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 20 / 13

6/5-2/0-2/2-5/4-5/2

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 219

48-37-44-90

Odd Arild Gjendem Klasse 4

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 218

47-39-43-89

Johan Sylte V65

02.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 28 / 13

6/4-4/1-6/3-6/2-6/3

12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 246

49-49-50-98

Amund Gule Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 199

38-38-44-38-41

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 203

44-44-40-40-35

Roar Myhren Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 221

46-47-39-46-43

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 219

41-44-45-45-44

Hvar Solheim Hstmark Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 223

43-48-44-44-44

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 206

34-46-44-42-40

12.11.2005 Raumastevnet 50m Rauma 222

40-46-45-91

Elisa Solheim Hstmark Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 177

27-32-42-36-40

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 185

35-35-41-39-35

Cato Andre Slemmen Aspirant

21.01.2005 Serieskyting 1. Runde Hjemmebane 181

32-40-37-37-35

Stian degrd Aspirant

31.01.2005 Serieskyting 2. Runde Hjemmebane 195

47-41-32-41-34

02.04.2005 Felt USK Malmefjorden 15 / 2

5/0-2/0-3/2-3/0-2/0

03.04.2005 Felt Samlagsstevnet Rekdal 9 / 1

3/0-2/0-0/0-0/0-4/1

07.05.2005 Bane Reinsfjell 228

48-36-48-96

16.05.2005 Bane Rakvg 233 325
16.05.2005 Bane Aureosen 239 333
21.05.2005 Bane Kvernes 243 331

47-48-49-99-88

23.05.2005 Bane Serieskyting 243
29.05.2005 Bane Isfjorden
29.05.2005 Bane Holmemstranda 236 331
12.06.2005 Bane Samlagsstevnet Malmefjorden 232

48-40-44-100