MALMEFJORDEN SKYTTERLAG

Ny side opprettet Januar 2011

Litt historie   Malmefjorden skytterlag ble stiftet  i 1895 og har etter den tid hold til flere steder rundt om i Rødalen og Malmefjorden opp gjennom tiden.

I perioden fra 1972 har vært i Malmedalen. Frem til 2006 i nedre del av dalen Fra 2007 flyttet vi til et nytt og moderne Fræna Skytesenter lengre opp i Malmedalen.  

 Det har vært varierende aktivitet opp gjennom tiden med en stamme som pådrivere for å holde aktiviteten i gang.

De siste årene har det vært veldig bra spesielt på de kveldene som har vært forbeholdt jegerne der vi har hatt en veldig aktiv jegerkomite som har tatt seg av arrangementene som  har vært. Der møter det opp folk fra alle nabokommunene og faktisk helt fra Eidsvågen og til Averøya. Denne aktiviteten er veldig attraktiv blant jegerne og det er et veldig godt miljø der både sportslig og sosialt.  

 Vinterhalvåret er forbeholdt innendørs hvor vi for tiden skyter i Frænahallen i Elnesvågen på 4 elektroniske skiver 15m.  Sommerhalvåret er det ute på skytebanen der de yngste under 18 år og de eldste over 65 år holder til på 100 m resten av de aktive skyter på 200 m. 100 metersbanen benyttes også av alle jegere + at de har opplegg med forskjellige avstander med figurer for trening og intern konkurranse.

Nå har vi sammen med Elnesvågen Skytterlag og Fræna Jeger og Fiskeforening 22 elektroniske skiver som er plassert med 8 stk på 100 m og  14 stk på 200 m. Elgbane og leirduebane benyttes på samme anlegg av Fræna Jeger og Fisk.  I tillegg benyttes 100m trekk for jegertrening på papp.   Disse blir også  brukt på skyteprøven for jegere.  

Skyting er en sport som alle kan holde på med så om noen har lyst å komme for å prøve er det bare å ta kontakt med leder Atle Moen på telefon 913 46 393 eller leder ungdomskomite Finn Arne Høstmark 908 97 226.   Vi har egne kvelder for nybegynnere og rekrutter med kyndig veiledning i bruk av våpen. Dette er bare litt av hva vi holder på med.