MALMEFJORDEN SKYTTERLAG

Ny side opprettet Januar 2011

Styret i Malmefjorden Skytterlag 2013

Formann:  Atle Moen , 6440 Elnesvågen.    Tlf. 913 46 393    E-Post: atle.moen@ewos.com

Kasserer: Finn Arne Høstmark                      Tlf: 908 97 226    E-Post: finn.a.hostmark@egnorge.no

Nestformann: Helge Roar Åndal,                 Tlf: 907 98 111    E-Post: helge.aandal@frenabb.no

 Arnfinn Malmedal                                         Tlf: 974 61 340    E-Post: arnfinn.malmedal@malmefjorden.no

Alan Slemmen

Ungdoms-komite

2013

Leder: Finn Arne Høstmark

Medlemmer: ??, Idar Moen, Helge Roar Åndal